Guia per escollir el domini de la vostra web

Colectic - Informàtic
Una il·lustració de la pantalla d'un ordinador. Font: Coffee Bean (Pixabay)
Una il·lustració de la pantalla d'un ordinador. Font: Coffee Bean (Pixabay)

Guia per escollir el domini de la vostra web

Colectic - Informàtic
Resum: 

Totes les claus sobre aquets element que us identificarà a la xarxa i fora d'aquesta.

El domini és el nom que triem per la nostra web i que ens identificarà per mostrar-nos al nostre públic.

Us expliquem tot el que cal saber sobre aquest element i com fer una bona tria a partir d'una guia de Pangea, una organització que treballa per fer arribar un internet ètic i solidari a les entitats socials.

Què és un domini

El domini és el nom que facilitarà l'accés a la nostra pàgina web i que ens donarà una identitat digital. Per tant, ha de ser curt, clar i fàcil de recordar, i ha d'estar directament relacionat amb el nom de la nostra entitat o projecte.

El Sistema de Noms de Domini (DNS) s'encarregarà de traduir aquest domini en la direcció IP (Protocol d'Internet), una xifra que identifica un dispositiu a l'hora de comunicar-se en xarxa.

És a dir, que el DNS tradueix el domini, en llenguatge humà, a la IP perquè ho entengui la màquina.

El registre de dominis es fa a través d'entitats o empreses registradores que actuen com a majoristes de dominis.

Qualsevol persona pot registrar un domini i ser-ne, en conseqüència, propietària.

Pangea, per exemple, s'encarrega de gestionar els dominis de les seves sòcies.

Nivells

Un domini té diversos nivells i està format per diferents etiquetes separades per punts.

El primer nivell o nivell superior correspon a l'etiqueta situada més a la dreta. Els dominis de primer nivell es divideixen en dominis de país com .fr, .es o .ad, i dominis genèrics que es van crear per representar categories de noms i organitzacions com són .org, .gov o .edu.

Els dominis de segon nivell són els que es creen en relació amb el nom o projecte de l'entitat.

Els de tercer nivell es col·locarien a l'esquerra dels de segon nivell i crearien un subdomini, per exemple, www.grups.pangea.org.

Consells

Per triar el domini de primer nivell, cal tenir en compte la nostra missió i visió, els nostres valors, la nostra ubicació i les nostres necessitats.

Depenent de si ens interessa més destacar la nostra ubicació, el nostre sector d'activitat o l'àmbit social i la nostra governança, escollirem entre els següents:

  • .org/.ong/.coop/.com: El domini .org és el més utilitzat per a organitzacions i associacions en contraposició a l'extès .com, que s'utilitza per a activitats comercials. El .ong els utilitzen les organitzacions no governamentals i van enllaçats als valors ètics i solidaris. El .coop és estrictament per a cooperatives.
  • .es/.cat/.barcelona: Si us voleu identificar amb la ubicació, podeu fer servir aquests dominis de primer nivell segons el lloc que us representi.
  • .app/.net/.online/.education/.eco: Hi ha cada vegada més dominis de primer nivell sectorials. Si us enfoqueu a l'àmbit digital disposeus d'alguns com .app, .net o .online; si us dediqueu a l'educació, hi ha .education; o podeu utilitzar el .eco per a temes mediambientals.

N'hi ha molts més que podeu investigar, però heu de tenir en compte que no tenen tots el mateix preu i que alguns tenen restriccions. Per exemple, el .edu és només per a universitats i el .gov, per a governs.

I ara què?

Un cop teniu el domini registrat, us caldran almenys un parell de servidors perquè l'allotgin i el facin funcionar. Aquest servei és el que donen proveïdors com Pangea, a més d'encarregar-se d'administrar i renovar el domini, que acostuma a ser anual.