Què és i com funciona Instagram Analytics?

Colectic - Informàtic
Autor/a: 
Alejandra Sanchez
Instagram Analytics és una eina incorporada dintre de la mateixa interfície d'Instagram, fet que facilita molt l'accés a totes les dades que ens proporciona. Font: Pixabay. Font: Pixabay
Instagram Analytics és una eina incorporada dintre de la mateixa interfície d'Instagram, fet que facilita notablement l'accés a totes les dades que ens proporciona. Font: Pixabay.

Què és i com funciona Instagram Analytics?

Colectic - Informàtic
Resum: 

Aquesta funcionalitat d'Instagram permet obtenir informació sobre les nostres publicacions i conèixer millor a la nostra comunitat per adaptar el contingut que publiquem.

Instagram Analytics és una funció integrada dins de la mateixa plataforma d'Instagram, dissenyada per a ajudar les usuàries a analitzar el rendiment dels seus perfils. L'Analytics proporciona una sèrie de mètriques i estadístiques detallades sobre l'abast, el compromís i l'audiència de les nostres publicacions per poder millorar la nostra estratègia de comunicació i obtenir millors resultats pel que fa a l'abast i la interacció del contingut que publiquem.

La funció d'Instagram Analytics és gratuïta i està disponible per als comptes comercials i de creadores de contingut, per tant, per poder accedir a les dades que ens proporciona, cal que el nostre compte estigui configurat com a perfil professional. Per a accedir a les estadístiques, només cal clicar al menú de tres línies situat a la cantonada superior dreta i seleccionar "Estadístiques".

Aquesta eina és vital per a les entitats socials, especialment aquelles que vulguin reforçar la seva presència a xarxes socials, ja que permet conèixer l'audiència que ens segueix a Instagram i optimitzar el nostre contingut per poder fer que la nostra tasca arribi cada vegada a més gent.

Mètriques bàsiques d'Instagram Analytics

Conèixer les mètriques bàsiques d'Instagram Analytics és essencial per avaluar el rendiment general del nostre perfil. Alguns dels paràmetres que cal tenir en compte són els següents:

 • Nombre de seguidores i creixement: aquesta mètrica ens mostra la quantitat de persones que segueixen el nostre compte i com ha evolucionat la nostra audiència en un període de temps específic. El creixement constant de seguidores és un indicador positiu de l'atractiu del contingut i de com aquest està impactant en noves audiències.
 • Abast i visualitzacions de les publicacions: l’abast fa referència al nombre total de comptes únics que han vist les nostres publicacions, mentre que les visualitzacions representen el nombre total de vegades que s'ha vist un contingut en concret. Aquestes mètriques ens ajuden a entendre quines publicacions tenen major visibilitat i quin és el seu impacte en l’audiència.
 • Interaccions: es tracta dels 'm'agrada', els comentaris i les vegades que es comparteix una publicació. Aquestes accions indiquen el nivell de participació i compromís que genera el nostre contingut.
 • Clics en l'enllaç del perfil i visites al lloc web: si es té configurat un enllaç en el nostre perfil d'Instagram, aquesta mètrica ens mostrarà quantes usuàries fan clic en aquest enllaç i visiten el nostre lloc web. Aquesta mètrica és essencial per a mesurar l'efectivitat del trànsit que genera el nostre perfil cap al nostre lloc web.
 • Mètriques de perfil: aquestes estadístiques proporcionen informació sobre el rendiment general del nostre perfil, incloent-hi el nombre de vegades que s'ha visitat el nostre compte. És útil per a entendre com les usuàries interactuen amb la nostra pàgina en conjunt.

Mètriques d'audiència

Per crear contingut rellevant i augmentar la interacció amb el nostre perfil d'Instagram, és clau conèixer al detall nostra audiència. Pel que fa a les seguidores, aquestes són les principals mètriques que s’han de conèixer:

 • Demografia de les seguidores: Instagram ens mostra dades demogràfiques sobre l’audiència, com ara la seva edat, el seu gènere o la seva ubicació. Aquesta informació ens ajuda a adaptar el nostre contingut per a satisfer les preferències i necessitats de l’audiència específica.
 • Horaris i dies de major activitat de les seguidores: aquesta mètrica mostra quan l’audiència està més activa i, per tant, és més probable que comenti o comparteixi el contingut. Conèixer els millors moments per a publicar permet maximitzar l'abast de les publicacions.
 • Seguidores guanyades i perdudes: Instagram proporciona una visió general de quant seguiment s’ha guanyat o perdut en un període de temps. Mitjançant l’anàlisi d’aquestes dades, es pot identificar quin tipus de contingut atreu noves seguidores.
 • Principals fonts de trànsit: aquesta mètrica mostra quines accions porten les usuàries a descobrir i seguir el nostre perfil. Les fonts de trànsit poden ser etiquetes, ubicacions, esments, campanyes de comunicació o trànsit orgànic. Identificar les fonts de trànsit permet millorar les estratègies de comunicació i planificació de continguts i augmentar la presència en la plataforma.

Anàlisi del rendiment de les publicacions

L'anàlisi individual de les publicacions és crucial per a entendre quin tipus de contingut ressona millor amb la nostra comunitat i què podem millorar per augmentar el seu compromís. Algunes pautes a tenir en compte quan analitzem les nostres publicacions, són les següents:

 • Rendiment de les publicacions: aquesta funcionalitat analitza quins elements contribueixen a fer que una publicació tingui més interaccions i visualitzacions, és a dir, més abast, per poder extreure un patró aplicable a altres continguts.
 • Tipus de contingut més efectius: es tracta d'una opció molt similar a l'anterior, però, en aquest cas, distingeix els continguts per format i analitza si la nostra audiència interactua millor amb les fotografies, els vídeos, els carrusels, les històries, etc.
 • Etiquetes d'ubicació i etiquetes temàtiques: aquest paràmetre analitza com les etiquetes d'ubicació, també conegudes com a 'localització', i les etiquetes temàtiques, aquelles que coneixem popularment com a 'hashtags', afecten el rendiment del contingut, tot identificant quines ens ajuden a arribar a una audiència més àmplia i atreure noves seguidores.
 • Interacció amb les seguidores: és molt important parar atenció als comentaris i missatges directes que es reben en resposta a les publicacions, ja que respondre'ls és una de les maneres més efectives de mostrar a l'audiència el nostre compromís amb el contingut i amb la comunitat de seguiment que tenim.

Com podem millorar la nostra estratègia?

Un cop coneixem els paràmetres d'anàlisi que ens proporciona Instagram Analytics, només ens cal començar a posar-los en pràctica perquè ens ajudin a aconseguir una major difusió dels nostres projectes i activitats i, així, poder continuar enfortint la nostra presència a xarxes i la tasca de la nostra entitat.

Per fer-ho podem començar, per exemple, identificant les nostres millors publicacions, tant pel que fa al seu contingut, com pel que fa al format. A continuació, és recomanable buscar patrons per a replicar aquest èxit en futurs continguts. A més, també podem utilitzar les dades d'Instagram Analytics per ser més creatives i experimentar amb diferents tipus de contingut, horaris de publicació i ajustar l'estratègia en funció dels resultats obtinguts.

Pel que fa a l'audiència, és important entendre quin perfil tenen les nostres seguidores i crear continguts més rellevants per al nostre públic, establint, d'aquesta manera, una connexió més forta amb la comunitat. A més, l'Analytics d'Instagram ens pot ajudar també a establir uns objectius clars per al nostre perfil i a avaluar-los per analitzar el nostre progrés.