Quina és la teva xarxa social?

Colectic - Informàtic
 Font: Pixabay (Llicència CC)
Font: Pixabay (Llicència CC)

Quina és la teva xarxa social?

Colectic - Informàtic
Resum: 

Totes les claus per escollir l'eina de comunicació per la qual heu d'apostar amb més força.

Sembla que hem de tenir presència a totes les xarxes socials. És cert que entrem de mitjana a quatre xarxes socials al mes, però no ens estressem i comencem per una que ens garanteixi arribar al nostre públic objectiu i generar comunitat entorn a la nostra activitat i missatge. Us expliquem les claus de cada xarxa social perquè decidiu on heu de posar més esforç comunicatiu.

Facebook

Audiència: Deixant de banda l'aplicació de missatgeria Whatsapp, Facebook és la xarxa social més utilitzada a tot l'Estat encara que fa anys que va de capa caiguda.

Ús i temàtiques: És una aplicació on les usuàries i usuaris hi fan amistats, i hi busquen interacció i conversa. Per això hi tenen èxit les notícies curioses i la programació d'esdeveniments.

Perfil: Hi predominen els perfils de persones d'entre 40 a 65 anys.

Youtube

Audiència: Aquesta plataforma de vídeo és la segona xarxa social amb més usuàries i usuaris mensuals.

Ús i temàtiques: La música, els tutorials i l'humor encapçalen els rànquings de visites. És una bona opció per retransmetre esdeveniments en directe.

Perfil: La seva audiència abasta moltes franges d'edat, majoritàriament entre els 16 i els 45 anys.

Instagram

Audiència: La xarxa social de la imatge per excel·lència és la tercera amb més activitat.

Perfil: és també l'anomenada xarxa dels mil·lenials i, per tant, la seva audiència té majoritàriament entre 18 i 39 anys. Les dones hi són més representades imés de la meitat de la seva audiència habita a les ciutats més poblades de l'Estat.

Ús i temàtiques: Més enllà dels vídeos dels famosos vídeos de gatets i de les fotografies d'alimentació, funcionen les temàtiques visuals com la moda o la cultura, i també tenen lloc les lluites socials.

Cada vegada diversifica més les funcionalitats: fomenta la participació amb 'Stories', la retransmisió en directe amb Instagram Live i la compartició de vídeos llargs ab IGTV.

Twitter

Audiència: Té 8 milions d'usuàries i usuaris a tot l'Estat, la meitat que Instagram

Ús i temàtiques: Aquesta és la xarxa dels mitjans i de la informació. L'haureu de tenir en compte si us voleu dirigir a aquest públic objectiu que, amb cada cop menys temps per fer informació en profunditat i trepitjar el terreny, treballa amb aquesta xarxa social oberta per fer un seguiment a temps real d'allò que passa al carrer.

Perfil: El perfil de les persones usuàries que predomina és el dels homes d'entre 25 i 40 anys.

Altres

Podeu valorar altres xarxes com Linkedin, especialitzada en el món professional i amb força en sectors com el màrqueting, la inversió privada i els recursos humans.

També d'altres que estan arrassant entre la població més jove com TikTok, la xarxa de vídeo on triomfen l'humor i l'originalitat, i Twitch, útil per fer esdeveniments en streaming.