Fam de justícia

 Font:
Font:

Fam de justícia

Resum: 

Fam de justícia és el lema d'una campanya que inicia un conjunt d'ONG, amb 4 propostes globals, i 7 compromisos que la ciutadania pot assumir a títol individual, pel dret a l'alimentació.

El dret a l'alimentació és el dret a accedir, individual o col·lectivament, de forma regular i permanent, a una alimentació qualitativa i quantitativament adequada i suficient, així com als mitjans necessaris per produir-la, de forma que es correspongui amb les tradicions culturals de cada població i que garanteixi una vida física i psíquica satisfactòria i digna.

Aquesta llarga definició és la que es fa des de la campanya, que té el suport d'Acción contra el Hambre, Ayuda en Acción, Caritas Espanyola, Ongawa y Prosalus.

Segons la FAO, organització de Nacions Unides per a l'agricultura i l'alimentació, el 2009 hi havia al món 1.020 milions de persones que patien fam, i uns 2.000 milions de persones patint el que s'anomena “fam oculta”, és a dir, carències severes dels nutrients que faciliten el desenvolupament de capacitats i funcions vitals.

La campanya proposa:

 • Efectivitat del dret a l'alimentació en el marc d'una política de sobirania alimentària
 • Respecte, protecció i garantia del dret a l'alimentació com a dret humà fonamental
 • Revisió de polítiques públiques i dotació de suficients recursos per garantir l'efectivitat del dret a l'alimentació
 • Les polítiques o acords de la comunitat internacional han de respectar el dret a l'alimentació

I els compromisos que proposa per la ciutadania són:

 • Compromís com persona informada
 • Compromís com votant
 • Compromís com persona estalviadora
 • Compromís com consumidor d'aliments
 • Compromís com comprador d'aliments
 • Compromís amb el comerç just
 • Compromís com activista solidari

Es pot descarregar, en format pdf, una breu publicació que explica els punts de la campanya i aquests compromisos i la seva relació amb el dret a l'alimentació; en aquest enllaç.

Afegeix un comentari nou