5 beneficis del registre d’entitats mediambiental

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
Es poden inscriure en el Registre d’Entitats de Medi Ambient totes aquelles organitzacions no lucratives que tenen entre les seves principals finalitats la protecció del medi ambient. Font: Canva.
 Font: Canva
Perquè una entitat es pugui registrar, cal que desenvolupi activitats de protecció mediambiental durant els dos anys consecutius anteriors a la sol·licitud de registre. Font: Canva.

5 beneficis del registre d’entitats mediambiental

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

Les entitats sense ànim de lucre que duen a terme activitats en l’àmbit mediambiental es poden inscriure en aquest registre.

Que una entitat formi part d’un registre, a més de ser un requisit normatiu en certs casos, és una via per comunicar-se amb l’Administració pública. Pel que fa al Registre d’Entitats de Medi Ambient, és de caràcter públic i voluntari.

El registre s’ha creat a partir del Decret 2/2022, el qual deroga l’anterior Decret 401/2004, de 5 d'octubre. A continuació, exposem els cinc beneficis principals d’estar al registre d’entitats mediambientals.

1) Ser considerades entitats interessades als procediments

Les entitats inscrites al Registre d'Entitats de Medi Ambient poden ser considerades entitats interessades als procediments en matèria de medi ambient en els àmbits i amb les condicions següents:

  • Elaboració, modificació i revisió de plans i programes relacionats amb el medi ambient.
  • De disposicions de caràcter general.
  • Avaluació ambiental estratègica i d’impacte ambiental.
  • Autoritzacions ambientals integrades.

2) Exercir l’acció popular

Les entitats inscrites en el Registre d'Entitats de Medi Ambient que compleixen els requisits previstos a l'article 23 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, poden exercir l'acció popular en assumptes ambientals.

3) Accedir a subvencions en matèria de medi ambient

Poden accedir a les convocatòries de subvencions en matèria de medi ambient segons les seves bases reguladores.

4) Ser beneficiàries de donacions en favor del medi ambient

Poden ser beneficiàries de donacions en favor del medi ambient. Els donatius a associacions i fundacions inscrites en el Registre es poden deduir de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) previst per la legislació catalana.

5) Més agilitat en accions, sol·licituds i tràmits

Les entitats registrades poden exercir determinades accions o presentar sol·licituds sense haver d’acreditar la informació que consta en el registre.

Per tal de resoldre dubtes en referència a la igualtat en l'àmbit laboral o altres qüestions relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

Afegeix un comentari nou