5 entitats amb serveis de suport i assessorament en matèria d’igualtat de gènere

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Dani Gallart
L’objectiu de la sessió era posar en contacte entitats que ofereixen aquest assessorament amb entitats que el demanen per avançar en el compromís del Tercer Sector Social. Font: Suport Tercer Sector. Font: Font: Suport Tercer Sector.
L’objectiu de la sessió era posar en contacte entitats que ofereixen aquest assessorament amb entitats que el demanen per avançar en el compromís del Tercer Sector Social. Font: Suport Tercer Sector.
Suport Tercer Sector és dedicada a l’enfortiment del tercer sector mitjançant la gestió, formació i generació d’eines i recursos per a associacions i fundacions. Font: Suport Tercer Sector. Font: Font: Suport Tercer Sector.
Suport Tercer Sector es dedica a l’enfortiment del tercer sector mitjançant la gestió, formació i generació d’eines i recursos per a associacions i fundacions. Font: Suport Tercer Sector.
La sessió estava emmarcada en el Cicle de Foment i Mercat Social, organitzada per la Confederació. Font: Suport Tercer Sector. Font: Font: Suport Tercer Sector.
La sessió estava emmarcada en el Cicle de Foment i Mercat Social, organitzada per la Confederació. Font: Suport Tercer Sector.
El departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés va néixer amb la voluntat de contribuir a la cohesió i el benestar social. Font: Suport Tercer Sector. Font: Font: Suport Tercer Sector.
El departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés va néixer amb la voluntat de contribuir a la cohesió i el benestar social. Font: Suport Tercer Sector.

5 entitats amb serveis de suport i assessorament en matèria d’igualtat de gènere

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

Quan una entitat ha de contractar un servei vinculat a la no-discriminació només el 39% es dirigeix a altres entitats.

Emmarcat en el Cicle de Foment i Mercat Social organitzat per la Confederació, el passat 7 d’octubre va tenir lloc la sessió inicial del cicle ‘Serveis de suport i assessorament en matèria d’igualtat’.

L’objectiu de la sessió era posar en contacte entitats que ofereixen aquest assessorament amb entitats que el demanen per avançar en el compromís del tercer sector social davant les oportunitats que ofereix la construcció de mercat social com a eina de transformació social.

La jornada va comptar amb 5 entitats que van exposar els seus projectes i metodologia de treball.

Suport Tercer Sector

Suport Tercer Sector és l’àrea de Fundesplai dedicada a l’enfortiment del tercer sector mitjançant l’acompanyament de tasques de gestió, la formació i la generació d’eines i recursos per a associacions i fundacions.

A més de la proposta educativa Encoratja’t, que promou la igualtat de gènere i la violència zero, Suport Tercer Sector disposa d’un servei d’acompanyament a entitats del tercer sector en la realització de plans d’igualtat i projectes com ‘En qüestions de gènere EMPAT’.

Aquest projecte impulsa la millora en aspectes d’igualtat del sistema esportiu local de Sant Cugat del Vallès a través del suport a les entitats esportives, dins del marc normatiu vigent.

Eduardo Izquierdo, cap del servei laboral de Suport Tercer Sector, ha explicat que el primer pla d’igualtat el van fer al 2010 i que és fonamental que els i les treballadores participin directament en aquests plans.

“Tenim projectes com ‘l’esplai iguals’ en què el personal té accés a un pla d’igualtat, protocol d’assetjament i aspectes relacionats amb aquesta temàtica”. “És fonamental el compromís per part del personal, és el que farà que al final el pla tingui èxit o no”, afegeix Izquierdo.

El cap del servei laboral també ha remarcat la importància de la vessant voluntària. “El fet que moltes de les entitats no estiguin obligades a fer el pla d’igualtat és molt més enriquidor que si només ho fessin per complir la llei”. “És important incloure les persones voluntàries en aquest pla, ja que representen una part fonamental” afegeix Izquierdo.

Doble Via

Doble Via és una cooperativa d’iniciativa social que ofereix serveis integrals de gestió d’equipaments i programes d’acció social i cultural, d’educació, d’animació sociocultural i dinamització comunitària, així com assessoria i acompanyament en el disseny i planificació d’iniciatives en aquests àmbits d’actuació.

La cooperativa, que enguany celebra els 20 anys, va començar a assessorar a associacions en matèria de plans d’igualtat fa quatre anys i en va fer el primer el 2017.

Actualment, forma a entitats i personal tècnic de l’Ajuntament de Castellar del Vallès i acompanya i assessora al pla d’igualtat de Mollet del Vallès.

Èrika Domínguez, educadora social de la cooperativa, va explicar que promouen la sensibilització i la conscienciació social i professional a través dels plans. “Dotem d’eines i recursos per detectar situacions de discriminació i revisem les pròpies dinàmiques i formes de relacionar-nos amb els demés”.

“Un aspecte clau és que les persones que participen ja estan formades en aquest tema i s’ha de fer una lectura de la realitat de l’entitat, perquè no parteixen de zero. Ja realitzen accions en aquesta matèria i cadascuna està en un punt diferent”, afegeix Èrika.

Consultoria i Estudis

El departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés va néixer amb la voluntat de contribuir a la cohesió i el benestar social i d’afavorir l’enfortiment institucional de les entitats. La fundació treballa en una línia de treball en matèria d’igualtat i conciliació que s’ha anat plasmant en els diferents plans d’igualtat i conciliació de l’entitat.

Dos exemples del seu treball són l’estudi ‘El panoràmic 2016 de les entitats de dones’ i l’elaboració del pla de responsabilitat social de Barcelona Activa 2018-2020.

El primer aprofundeix en el coneixement i visibilitza la realitat i els reptes de l’ampli i divers teixit de les entitats de dones que treballen a favor de la igualtat efectiva.

El segon s’inclou com a línia estratègica, la integració de la igualtat d’oportunitats com a valor i línia estratègica de l’entitat. D’aquesta manera, s’impulsa la gestió activa de la igualtat d’oportunitats i la diversitat, fomentant mesures de conciliació i participació de tot el personal.

José Carlos Hermida, director de consultoria i estudis, assenyalava com a clau una introducció progressiva de les mesures del pla. “L’èxit no és fer grans canvis que friccionin en el dia a dia, sinó saber introduir de manera progressiva petitetes píndoles, espais i accions que es vagin implementant i no tibin l’estructura”.

Marian Torres, consultora en responsabilitat social, va remarcar que “s’han de trobar a les persones clau que actuïn com a palanca de canvi, que facin d’ambaixadores perquè tothom s’engresqui i participi”.

L’esberla

L’esberla és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre que dissenya, gestiona i facilita serveis de consultoria, participació comunitària, educació i formació en els àmbits del feminisme i la igualtat de gènere, l’educació emocional, l’economia social i solidària i la sobirania alimentària.

Els seus plans d’igualtat es van iniciar al 2016 i es fonamenten en 3 principis: mirada feminista i ètica de la cura, metodologies participatives basades en el treball cooperatiu i la democràcia profunda i l’acompanyament i facilitació dels conflictes i els temes difícils.

Com a projectes destacats han realitzat un pla d’igualtat al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i un pla d’igualtat a BaseTis, una empresa de tecnologies de la informació i la comunicació de 230 persones treballadores.

Mariona Zamora, antropòloga social, remarca la importància d’un acompanyament emocional i la gestió dels conflictes. “Posem les persones al centre i treballem qüestions delicades com els rols de poder que es modifiquen amb les noves mesures”. “És important que el personal percebi el canvi com un aprenentatge cooperatiu que dona pas a un creixement col·lectiu” afegeix Zamora.

Spora

Spora Sinergies és una cooperativa especialitzada en la consultoria i el desenvolupament de millora de projectes, programes i polítiques socials.

La cooperativa comença a treballar en les polítiques de gènere l’any 2008, a partir de l’elaboració de protocols per a l’abordatge de la violència masclista i la creació de circuits d’intervenció amb els serveis públics.

La seva metodologia de treball es fonamenta en tres formes; qualitativa, que permet una comprensió més detallada sobre les percepcions i valoracions de les persones en matèria d’igualtat de gènere; quantitativa, que permet fer una fotografia dels diferents àmbits d’anàlisi de la cultura organitzacional i la situació laboral, i participativa, orientada a la inclusió dels agents implicats en la definició del problema, les necessitats i les accions que hi poden donar resposta.

Spora destaca dos dels seus projectes; la diagnosi qualitativa del pla d’igualtat de l’Ajuntament de Viladecans i el pla d’acció de gènere per a Justícia Alimentària Global-Veterinaris Sense Fronteres.

Mariona Estrada, consultora de l’entitat, explica com van treballar amb l’Ajuntament de Viladecans. “Vam desenvolupar una diagnosi qualitativa amb grups mixtes i no mixtes. El resultat és que en grups no mixtos afloraven comportaments micromasclistes”.

Afegeix un comentari nou