Anàlisi del nou Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Anàlisi del nou Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

Després d’una situació d’ultra activitat del conveni anterior, el dia 10 de març de 2015 es va signar el III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.

La signatura del III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, ha estat llargament esperada pel sector, ja que l’anterior conveni es trobava en una situació d’ultra activitat, és a dir, que s’estava aplicant de manera automàtica, una vegada finalitzada la seva vigència.

Finalment, el passat dia 10 de març es va signar aquest nou Conveni del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural.

Des de Xarxanet, hem volgut fer un recurs a fi d’explicar les principals novetats d’aquest conveni, les quals, són les següents:

  • Increment retributiu
  • Adequació de les categories professionals
  • Permisos de les persones treballadores
  • Règim disciplinari

També es tracten altres qüestions d’interès, com la introducció del concepte de polivalència funcional, la incorporació d’un plus per als professionals de cuina dels serveis de menjador que compleixin els requisits establerts pel conveni i la possibilitat d’establir 150 hores de jornada irregular.

Les organitzacions implicades en la signatura d’aquest conveni per part empresarial són:

  • La Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya).
  • L’ACELLEC (Associació Catalana d’Empreses del Lleure i la Cultura).
  • L’ACCAC (Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya).

I per part sindical:

  • Les Federacions d’Educació i Serveis a la Ciutadania de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (FE-CCOO i FSC-CCOO)
  • La Federació de Serveis de la Unió General de Treballadors de Catalunya (FeS UGT).

Afegeix un comentari nou