Aprovada la llei de consultes catalana

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Aprovada la llei de consultes catalana

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El Parlament ha aprovat la Llei de consultes populars no refrendàries, la qual permetrà dur a terme la consulta del proper dia 9 de novembre.

En una sessió extraordinària del Parlament de Catalunya s’ha aprovat la Llei de consultes populars no refrendàries.

La nova llei desplega l’article 122 de l’Estatut de Catalunya, el qual preveu la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de consultes populars dintre de les seves competències, així com a l’àmbit local.

La finalitat d'aquesta regulació és l'establiment del règim jurídic, de les modalitats, del procediment, l’acompliment i la convocatòria de les consultes no refrendàries i altres mecanismes de participació ciutadana dins de l’àmbit competencial, tant de la Generalitat com dels ens locals.

Les consultes que es podran dur a terme no tindran caràcter vinculant i podran ser promogudes per diferents instàncies. En primer lloc poden convocar-se a iniciativa del president de la Generalitat però també les poden promoure el Parlament, els municipis, els consells comarcals i diputacions.

Un punt a remarcar de la Llei és que les consultes també podran ser promogudes per la ciutadania. En aquest cas, caldran 75.000 signatures per dur a terme la iniciativa.

Un altre aspecte a tenir en compte és que es podrà votar a partir dels 16 anys i també podran exercir el seu dret a vot totes les persones d’altres països de la Unió europea que acreditin un any de residència a Catalunya i les persones d’altres orígens quan acreditin tres anys de residència legal.

La normativa regula mecanismes per assegurar la fiabilitat, transparència, neutralitat i objectivitat del procés de la consulta. Per poder aconseguir-ho crea les figures de la comissió de control, les comissions de seguiment i les meses de consulta.

També es preveu la creació d’un registre de participació en consultes populars, el qual recollirà les dades del registre de població de Catalunya i del registre de catalans a l’exterior.

L’aprovació d’aquesta normativa no ha estat exempta de polèmica, ja que, entre d’altres coses, aquesta llei és la que permetrà convocar la consulta del proper 9 de novembre sobre el futur de Catalunya.

Afegeix un comentari nou