Aprovat un nou règim sancionador en matèria d’infància i adolescència

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Aprovat un nou règim sancionador en matèria d’infància i adolescència

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Resum: 

S’aprova el Decret de règim sancionador en matèria d’infància i adolescència que permetrà substituir sancions econòmiques per mesures educatives i socials.

Aquest nou règim sancionador està regulat al Decret 230/2013, d’1 d’octubre, de règim sancionador en matèria d’infància i adolescència, en l’àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El nou Decret aprovat pel govern aquest mes d’octubre i publicat al DOGC completa la regulació títol VI de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

Fins ara la Llei 14/2010, de 27 de maig regulava les infraccions en lleus, greus i molt greus i les seves sancions en multes que anaven des dels 3.000€ fins als 600.000€. Amb el nou decret s’estableix la possibilitat de canviar aquest sanció consistent en diners en mesures educatives i socials.

Per tal que aquesta substitució sigui viable han de tractar-se de determinat tipus de infraccions i amb una sanció màxima de fins a 150.000€. Les mesures aplicable més importants són les que segueixen:

  • Participació en programes d’activitats formatives sobre els drets i els deures dels infants i adolescents, organitzades per administracions publiques o bé entitats del tercer sector.
  • Participació en activitats que promoguin la defensa de la infància i l’adolescència organitzades per entitats del tercer sector.
  • Participació en programes que tinguin per objectiu donar suport i col·laborar en activitats dels centres de protecció d’infants i adolescents.

Aquestes mesures es poden aplicar de manera individual o conjunta.

A més a més, el nou Decret estableix com a organismes amb capacitat per iniciar i resoldre procediments sancionadors que hagin vulnerat drets d’infants i joves a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) d’una banda. I de l’altre, a l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) quan la infracció s’hagi produït en l’àmbit de les adopcions o acolliments, tant familiars com preadoptius.

Afegeix un comentari nou