Com modifica el Codi Penal la responsabilitat de les entitats?

Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com modifica el Codi Penal la responsabilitat de les entitats?

Autor/a: 
Yaiza Cuevas

Resum: 

Amb la reforma del Codi Penal del passat 1 de juliol de 2015 es va modificar el règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques i per tant, també de les entitats sense afany de lucre, establint noves obligacions a aquestes.

Cada cop més, les entitats s’han de protegir contra les possibles polèmiques que puguin ocasionar-se amb relació a la seva activitat. D’aquesta manera, és precís que s’adoptin els mitjans adequats per evitar que l’associació o fundació resulti condemnada, tot i la culpabilitat d’un membre de l’entitat.

La nova Llei Orgànica 1/2015 que modifica el Codi Penal, ha establert en el seu article 31 bis, de manera precisa i exacta els cassos en que una entitat no resultarà responsable penalment.

Els criteris a seguir són diferents depenent si es tracta d’actes il·lícits comesos d’una banda pels membres de la junta directiva o del patronat, o si hi hagués els membres de la comissió executiva, directors generals o gerents, i d’altra banda pels treballadors o subordinats.

En el primer cas, l’entitat quedarà exempta de responsabilitat si es compleixen les següents condicions:

  1. Adopció de mesures de vigilància idònies per evitar o reduir significativament el risc del delicte.
  2. Creació d’un òrgan autònom que dugui a terme les tasques de vigilància i control de les mesures adoptades.
  3. Comissió de l’acte delictiu mitjançant l’elusió fraudulenta dels controls.
  4. Compliment dels deures de supervisió i control per part de la pròpia entitat.

Altrament, en cas que la infracció penal hagi estat comesa per una persona treballadora o subordinada, com per exemple les persones voluntàries, l’entitat quedarà exempta de responsabilitat en cas que es compleixin els següents requisits:

  1. Identificació de les activitats amb risc de comissió delictiva.
  2. Establiment de protocols per decidir i actuar en relació amb aquests riscos.
  3. Establiment de recursos financers adequats per impedir la comissió de delictes que han de ser previnguts.
  4. Imposició de l’obligació als treballadors i subordinats d’informar de possibles riscos i incompliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció.
  5. Establiment d’un sistema disciplinari en cas d’incompliment de les mesures.
  6. Verificació periòdica del model i la seva eventual modificació.

Finalment, la llei preveu que a les entitats de petites dimensions les tasques de supervisió i control, enlloc de crear un òrgan autònom, puguin ser assumides directament per l’òrgan d’administració, és a dir, pels membres de la junta directiva o del patronat.

Afegeix un comentari nou