El certificat del Registre de Delinqüents Sexuals pas a pas

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El certificat del Registre de Delinqüents Sexuals pas a pas

Autor/a: 
Yaiza Cuevas
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

En els últims mesos moltes persones s’han trobat amb la necessitat de demanar el certificat negatiu del Registre de Delinqüents Sexuals. Des de Xarxanet volem mostrar-vos la forma de tramitar-lo en línia.

Com ja s'ha vingut fent ressò des de Xarxanet en diferents continguts, com a conseqüència de la Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, totes les persones que realitzin una activitat que impliqui contacte habitual amb menors, caldrà que disposin del certificat negatiu d’antecedents penals per delictes de naturalesa sexual.

Aquest certificat es podrà tramitar per la pròpia persona interessada o per l’entitat, per tot el seu personal treballador i voluntari, de forma agregada.

Aquesta sol·licitud pel la pòpia persona interessada podrà fer-se de forma telemàtica, presencialment o per correu postal. En aquesta publicació es mostren els passos a seguir per sol·licitar el certificat via telemàtica:

En primer lloc, per poder fer el tràmit en línia, que habilita el propi Registre de Delinqüents Sexuals, caldrà tenir a mans un certificat digital que acrediti a la persona sol·licitant.

En aquest sentit, es pot utilitzar el DNI Electrònic degudament activat, o altres com el IDCAT, el qual es pot obtenir de forma fàcil, ràpida i gratuïta.

En el cas d’utilitzar el DNI Electrònic, caldrà tenir un lector de certificats digitals, que en cas de no disposar-ne, es pot acudir a biblioteques o centres cívics, que normalment tenen.

Fets aquests passos previs, caldrà entrar a la pàgina web del tràmit i accedir a la seva tramitació en línia amb clau:

Captura de pantalla del Certificat de registre central de deliqüents sexualsUn cop reconegut i validat el certificat electrònic, el tràmit continua amb una plana web on caldrà emplenar totes les dades requerides i al final de la pàgina clicar al botó enviar.

En aquest moment cal fer menció, que els noms del pare i la mare, tot i que posi que és opcional emplenar-ho, aquest esdevé obligatori si consta així al DNI. Així que a la pràctica caldrà que s’emplenin sempre.

Un cop enviat, es demana que es confirmin les dades. D’aquesta manera, serà necessari que es revisin les dades i es continuï amb el tràmit.

Finalment, a la següent pantalla s’indicarà si la sol·licitud s’ha processat amb èxit o no. En cas que sigui exitosa, es podrà procedir a descarregar el certificat al moment, on s’indicarà si consta o no l’existència de delictes de naturalesa sexual.

El certificat incorporarà la data en que ha estat expedit i la seva vigència dependrà de la voluntat de l’entitat que ho requereixi. Correspon a cada entitat decidir el període de validesa que vol donar-li a un certificat.

Afegeix un comentari nou