El Govern aprova el Projecte de Llei del Protectorat de Fundacions

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El Govern aprova el Projecte de Llei del Protectorat de Fundacions

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El passat dia 17 de desembre, el Govern va aprovar el Projecte de Llei del Protectorat de Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Tal i com ja hem tractat anteriorment a Xarxanet, al llarg del 2013 s’ha estat treballant en el Projecte de Llei del Protectorat de les Fundacions a fi d’adequar aquest òrgan a la realitat social actual.

Després de la presentació de l’avantprojecte i una vegada tancat el procés d’informació pública i al·legacions, el passat dia 17 de desembre, el Govern de la Generalitat va aprovar el Projecte de Llei del Protectorat, el qual incorpora mecanismes de control intern i fomenta l’autoresponsabilitat de les entitats.

Les principals novetats d’aquest Projecte de llei del Protectorat de Fundacions i de verificació de les associacions declarades d’utilitat pública és la incorporació de funcions inspectores, mesures sancionadores i òrgans de control intern dins les entitats i de responsabilització dels patrons.

L’objectiu d’aquesta novetat legislativa, segons el Govern de la Generalitat, és respectar l’autonomia de gestió i permetre una actuació àgil i eficient del Protectorat i de l’òrgan de supervisió.

El text també pretén fomentar l’autoresponsabilitat de les entitats a fi d’aconseguir una mínima intervenció per part de l’Administració.

Amb relació amb aquesta última pretensió, aquesta normativa incorpora una nova potestat sancionadora, la qual ha d’actuar com a mecanisme dissuasiu de les conductes contraries a les obligacions administratives i que fa responsables als membres de l’òrgan de govern i les persones que exerceixen funcions de direcció de les infraccions que es puguin esdevenir, sempre i quan la seva responsabilitat sigui individualitzable.

Afegeix un comentari nou