El Govern català aprova un decret llei de mesures urgents sobre contractació pública

Suport Tercer Sector – Fundesplai

El Govern català aprova un decret llei de mesures urgents sobre contractació pública

Suport Tercer Sector – Fundesplai

Resum: 

La resolució introdueix la concertació social i la gestió delegada com a nous sistemes de contractació per a la prestació de serveis socials.

La Generalitat de Catalunya va aprovar el 31 de maig passat un decret llei que estableix mesures urgents per regular, amb rang de llei, qüestions afectades per l’aplicació directa de dues directives europees (Directiva 2014/23/UE i Directiva 2014/24/UE) en matèria de contractació pública i de serveis socials no transposades per l’Estat espanyol.

La directora general de contractació pública, Mercè Corretja, ja va anunciar l’aprovació d’aquest decret durant la sessió informativa sobre les esmentades directives que va celebrar el 26 de maig passat amb entitats sòcies de La Confederació. En aquesta trobada, Corretja va destacar el canvi de paradigma que representa que el dret europeu “doni suport a polítiques socials a través de la contractació”.

Facilitar la contractació a les entitats del sector

Entre les mesures que proposa el decret , destaca la divisió obligatòria del contracte en lots per facilitar la contractació a les entitats del tercer sector i a les Pimes. A més, preveu també regular el cicle de vida dels béns i dels serveis, de manera que el cost dels productes que contracta l’Administració inclogui, per exemple, el cost de fabricació, del transport i de l’emmagatzematge fins al seu reciclatge.

La resolució també proposa mesures de gestió eficient en la tramitació dels procediments oberts i dels procediments negociats. Sobre aquests darrers, la normativa europea adaptada preveu suprimir-ne el negociat sense publicitat per raó de quantia i regular-lo a través d’un procediment amb publicitat, de tramitació més senzilla i ràpida, que ha de ser resolt en només un mes per part de l’Administració.

D’altra banda, per garantir la continuïtat en la prestació de determinats serveis socials que afecten persones vulnerables i amb risc d’exclusió social, i assegurar els principis d’atenció personalitzada i integral, el decret introdueix la concertació social i la gestió delegada com a nous sistemes de contractació per a la prestació de serveis socials.

Llei de contractes de serveis a les persones

La Directiva 2014/24/UE obre la porta a la Llei de contractes de serveis a les persones, normativa en la qual la Generalitat ha començat a treballar aquest mes de maig. Segons la subdirectora general de contractació pública, Anna Ciutat, el mes proper de setembre es presentarà al govern català un esborrany i s’impulsarà un procés de participació obert a les entitats. Després d’aquesta normativa, està prevista l’elaboració de la Llei de contractes de Catalunya.

Afegeix un comentari nou