El Parlament aprova la llei d’igualtat d’home i dona

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El Parlament aprova la llei d’igualtat d’home i dona

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

L'objectiu és aconseguir una igualtat real en la vida quotidiana.

El passat dia 8 de juliol, el Parlament va aprovar la llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, amb el suport de tots els grups parlamentaris.

Aquesta nova normativa pretén ser el marc de referència per lluitar davant la discriminació de les dones en tots àmbits de la vida quotidiana i , segons es desprèn del text de la norma, parteix de la necessitat d’eradicar el sistema patriarcal i sexista.

La nova legislació remarca el fet que, tot i que s’han fet avenços en la nostra societat, la igualtat entre dones i homes a la vida quotidiana encara no és real, sobretot pel que fa referència a la representació en estaments polítics i empresarials, a la diferència salarial, la persistència de la violència masclista, i el sexisme als mitjans de comunicació o a l’esport, entre d’altres.

La llei pretén impulsar una transformació a tots els àmbits que afecten a la situació de les dones en la nostra societat

Per aconseguir els seus objectius, aquesta nova llei fixa polítiques públiques dirigides a promoure la igualtat efectiva i l’apoderament de les dones i també reconeix el paper de les associacions de defensa dels drets de les dones.

Alguns dels principals àmbits que regula aquesta nova legislació són els següents:

  • Necessitat d’ajustar la paritat entre dones i homes a l’Administració i òrgans col·legiats. Aquesta obligació haurà d’estar en ple funcionament en cinc anys des de l’entrada en vigor de la normativa.
  • Impuls de la conciliació i l’equilibri en la valoració i distribució del temps dedicat al mercat de treball i a les càrregues familiars i domèstiques.
  • Establiment de polítiques de sensibilització i anàlisi envers la desigualtat existent entre dones i homes.
  • Obligació d’establir plans d’igualtat en les empreses amb més 250 treballadors.
  • Elaboració d’una norma de clàusules socials per a les empreses, en la qual s’establirà la necessitat d’incorporar una perspectiva de gènere. Disposar d’aquest enfocament serà vinculant a l’hora d’establir contractacions amb el sector públic. Aquesta perspectiva de gènere també es tindrà en compte en els expedients de regulació d’ocupació i en les actuacions de la Inspecció de Treball.
  • Creació de l’Observatori de la Igualtat de Gènere, el qual té per objectiu lluitar contra la violència masclista i l’assetjament sexual.
  • Es dona importància cabdal a la coeducació a les escoles amb la intenció d’educar contra els estereotips i els rols de gènere.
  • Prohibició de difondre continguts sexistes als mitjans de comunicació dependents de la Generalitat o que tenen una llicència o estan subvencionats per l’Administració Catalana. Pel que fa als mitjans de comunicació, també s’haurà de garantir una participació activa de les dones a la presa de decisions.
  • Prohibició de comercialitzar joguines sexistes.
  • Reconeixement del dret de les dones al propi cos, al lliure desenvolupament de la identitat i orientació sexual, els drets reproductius i la llibertat per decidir exercir-los.

Per garantir el compliment de la norma, s’estableix un règim sancionador. També es crea un observatori de la igualtat de gènere adscrit a l’Institut Català de les Dones (ICD) i proposa un conveni de col·laboració entre l’autoritat judicial, la Fiscalia i el Síndic de Greuges per actuar en casos de discriminació, explotació i violència envers les dones.

Una altra qüestió a ressaltar és que es crea un distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat, a fi de promoure que les empreses promoguin dels seus treballadors i treballadores.

Afegeix un comentari nou