El Parlament aprova la modificació del llibre III del Codi Civil en matèria de fundacions

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El Parlament aprova la modificació del llibre III del Codi Civil en matèria de fundacions

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El passat dia 13 de juny el Parlament va aprovar la llei 7/2012 de modificació del llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Aquesta reforma pretén dotar a les fundacions de més autonomia de gestió i agilitat, alhora que vol garantir la seva supervisió.

Tal i com hem comentat a diferents notícies publicades a Xarxanet, des que es va aprovar la llei 4/2008 del llibre III del Codi Civil de Catalunya, hi ha hagut la intenció de modificar-la en el que respecta a les fundacions.

Finalment, el dia 13 es va aprovar al Parlament la llei 7/2012 de modificació del llibre III del Codi Civil de Catalunya. Aquesta nova regulació pretén impulsar la creació d’aquesta figura jurídica al nostre territori, ja que en els últims temps, tal i com també hem comentat a Xarxanet, hi ha hagut una davallada en la constitució de noves fundacions.

El motiu fonamental per donar aquest impuls és que es considera que les fundacions són un actor econòmic rellevant per a la nostra economia i, com a tals, la seva contribució es considera molt important en la situació actual.

Algunes de les principals novetats de la llei per fomentar la constitució de noves fundacions és que es redueix la dotació inicial, de 60.000 a 30.000€, quantitat que es pot desemborsar progressivament en un termini de cinc anys, partint d'un mínim del 25 per cent del capital requerit.

També s’introdueixen canvis respecte a la simplificació administrativa a què obliga la normativa europea, que ja han estat incorporats al nostre ordenament jurídic mitjançant la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Al fil d'aquesta simplificació administrativa, destaca la flexibilització del règim d’autoritzacions per determinades operacions, substituint la intervenció del Protectorat de Fundacions del Departament de Justícia per la Declaració responsable del Patronat de la Fundació.

Aquest règim també servirà per garantir la resolució d’un conflicte d’interessos en favor dels interessos de la fundació en els casos en què els patrons o persones vinculades a la entitat vulguin fer una operació amb l’entitat.

Una altra qüestió rellevant és que se suprimeix la incompatibilitat entre el càrrec de patró i la possibilitat de tenir una relació laboral retribuïda dins l’entitat, sempre que l’activitat desenvolupada sigui diferent a la del propi càrrec de patró. Existeix la possibilitat de que s’hagi de dur a terme un informe validat per tècnics independents a fi de justificar aquesta contractació.

Finalment, una qüestió que s’ha volgut remarcar per part de l’Administració és que aquesta reforma no suposa un menor control respecte a l’activitat de les fundacions i destaca que es manté la necessitat de presentació d’un projecte de viabilitat dels dos primers anys per a la constitució, així com l’autorització del Protectorat per fer operacions si els béns o drets objecte de transacció han rebut o s’han adquirit amb fons públics.

A més també s’amplien els supòsits en què serà necessària una auditoria externa de la fundació segons la quantitat de finançament públic que hagi rebut.

Des de Suport Associatiu hem preparat una guia que recull les principals novetats de la llei 7/2012 pel que fa a les fundacions. Esperem que us sigui d'utilitat!

Afegeix un comentari nou