El permís de paternitat s’amplia fins a cinc setmanes

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
El període del permís de paternitat s'ha establert en 5 setmanes  a partir del 5 de juliol.  Font: Pixabay
El període del permís de paternitat s'ha establert en 5 setmanes a partir del 5 de juliol. Font: Pixabay

El permís de paternitat s’amplia fins a cinc setmanes

Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

Els treballadors que hagin estat pares a partir del 5 de juliol del 2018 poden gaudir ja d’aquesta mesura que els permetrà disposar d’una setmana més de permís.

Tot i tractar-se d’una mesura que constantment ha estat reivindicada com a millora per a la conciliació de la vida laboral i familiar, el permís de paternitat s’ha anat ampliant de manera molt lenta a l’estat espanyol. Si l’any 2007 va passar de 13 a 15 dies, el 2017 es va ampliar fins a les quatre setmanes amb l’objectiu d’augmentar una setmana cada any fins arribar a les 16 setmanes marcades com a objectiu.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol , de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE núm. 161, de 4 de juliol) ha modificat l’apartat 7 de l’article 48 de l’Estatut dels Treballadors per fer efectiva una nova ampliació que estableix la durada del permís de paternitat en 5 setmanes. A més, s’ha modificat lleugerament la manera de gaudir d’aquest permís.

Les característiques principals d’aquesta novetat legislativa són:

  • El període del permís de paternitat s’estableix en 5 setmanes.
  • Podran gaudir d’aquest permís tots els progenitors de naixements produïts a partir del 5 de juliol del 2018.
  • Les quatre primeres setmanes es gaudiran obligatòriament a partir de la data de naixement. La darrera setmana es podrà gaudir, previ acord amb l’entitat, dins el nou mesos següents a la data de naixement.

La resta de característiques del permís de paternitat no han variat.

Afegeix un comentari nou