Els llibres escolars presenten mancances en educació en drets humans

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
La portada de l'informe presentat el 6 de juny Font: ICIP
La portada de l'informe presentat el 6 de juny
El logotip de l'ICIP Font: ICIP
El logotip de l'ICIP

Els llibres escolars presenten mancances en educació en drets humans

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

Un informe de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i l’Escola de Cultura de la Pau de la UAB constata una infrarepresentació de la figura de la dona i dels grups més desafavorits.

Un informe presentat el 6 de juny i elaborat per l’ICIP i l’Escola de Cultura de la Pau de la UAB ha constatat que el discurs dels llibres escolars no recull els criteris de l’educació per la pau. Segons el document, els llibres de ciències socials de 3r d’ESO eduquen en drets humans sense tenir en compte la diversitat i la perspectiva de gènere.

El 93% de les personalitats citades als llibres de text analitzats el 2016 són homes, majoritàriament europeus –el 95% de totes les persones mencionades– i de classe mitjana-alta. “Gairebé no hi ha referents femenins ni d’altres cultures”, exposa l’estudi, que critica la subrepresentació dels grups socials més desafavorits.

L’informe destaca que la pobresa es tracta en profunditat, però es presenta com un fenomen dels països en vies de desenvolupament, sense analitzar les desigualtats que existeixen en països desenvolupats.

Mentre les qüestions de gènere i de diversitat són les més oblidades, l’estudi mostra que un dels punts forts dels llibres de text és la presència de la perspectiva de medi ambient, la més tractada i de forma més transversal.

La conclusió de l’estudi recomana reforçar la transversalitat de les perspectives, evitar sobrerepresentar determinades narratives i afegir més exemples d’episodis de pau i accions no violentes per no monopolitzar el temari amb guerres. També aconsellen reflectir les conseqüències humanes dels conflictes i promoure la reflexió al voltant dels models econòmics existents i de les alternatives.

Afegeix un comentari nou