Es posa en marxa el Registre de delinqüents sexuals

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Es posa en marxa el Registre de delinqüents sexuals

Autor/a: 
Yaiza Cuevas
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

El passat 1 de març, va començar a funcionar el Registre de Delinqüents Sexuals, el qual acreditarà no haver estat condemnat per cap delicte d’aquest tipus d’una forma més àgil i senzilla.

El passat 1 de març va entra en vigor el Registre de Delinqüents Sexuals, el qual es regula mitjançant del Reial Decret 1110/2015.

La creació d’aquest Registre es preveu la Llei de Mesures de Protecció de la Infància, aprovada fruït del Conveni de Lanzarote del Consell d’Europa que Espanya va ratificar el 12 de novembre de 2010.

Aquest Registre permetrà acreditar el requisit legal introduït per la Llei de Mesures de Protecció de la Infància de no estar condemnat per cap delicte d’agressió sexual, a tothom que tingui contacte amb menors en el marc de la seva activitat.

El certificat que expedeix aquest Registre presenta una gran avantatge respecte al certificat d’antecedents penals que estava operant fins ara, ja que només constaran els delictes d’aquest tipus, preservant així el dret a la intimitat inherent a tota persona.

Es tracta d’un tràmit gratuït que es pot demanar via telemàtica amb el DNI Electrònic en el web del Ministeri de Justícia, com presencialment o per correu postal a les Gerències Territorials o la Oficina Central d’Atenció al Ciutadà, situada a Madrid, per mitjà d’una sol·licitud formalitzada que es pot trobar la pròpia plana web.

A més, igual que el certificat d’antecedents penals, es podrà demanar de forma agrupada per part de les entitats per a tot el seu personal contractat i també per a les persones voluntàries, sempre que s’aporti presencialment o per correu postal la següent documentació:

  • Sol·licitud complimentada.
  • Fotocopia acarada o compulsada o amb el segell de l’entitat del DNI, NIE, passaport o document d’identificació comunitària dels interessats.
  • Autorització de les persones interessades a la persona representant de l’entitat.
  • Document de compareixença de la persona representant de l’entitat.
  • Fitxer excel amb les dades de totes les persones sol·licitants.

Passats uns dies des de la sol·licitud, si es fa presencialment o per correu postal, l’interessat rebrà un SMS amb un enllaç a una plana web, des de la que es podrà descarregar el certificat. En cas que es tramiti telemàticament, l'expedició serà automàtica. La persona interessada podrà descarregar el certificat en l'últim pas del procediment.

Afegeix un comentari nou