Ja està disponible Contractaciopublica.cat, la nova plataforma de serveis de contractació pública

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
El portal ‘Contractaciopublica.cat’ amplia i millora les funcionalitats i eines disponibles.  Font: Generalitat de Catalunya.
El portal Contractaciopublica.cat amplia i millora les funcionalitats i eines disponibles. Font: Generalitat de Catalunya.
L’actualització del portal Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) ha necessitat tres anys per dur-se a terme. Font: Canva.
L’actualització del portal Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) ha necessitat tres anys per dur-se a terme. Font: Canva.

Ja està disponible Contractaciopublica.cat, la nova plataforma de serveis de contractació pública

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

L’actualització del portal web pretén millorar l’accessibilitat i transparència de tota la informació i eines disponibles, relatives a la contractació pública a Catalunya.

Natàlia Mas Guix, consellera d’Economia i Hisenda, ha revelat que ja està disponible la nova plataforma web Contractaciopublica.cat, portal que recull tota la informació pertinent a la contractació pública dels departaments de la Generalitat i de la resta d’òrgans de contractació de Catalunya.

El projecte de transformació digital de la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) ha incorporat un nou disseny i adreça web. Aquesta iniciativa s’ha desenvolupat per tal de millorar l’accessibilitat a la informació i a les eines de licitació electrònica integrades.

La nova plataforma web ha estat liderada per la Direcció General de Contractació Pública, conjuntament amb l’àrea de tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) del Departament d’Economia i Hisenda, amb la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) i amb la participació de departaments i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Novetats del portal Contractaciopublica.cat

Com s’ha mencionat, aquesta nova eina incorpora actualitzacions i millores per tal de garantir l’accés a la informació. Les novetats més destacables són les següents:

  • Les persones usuàries dels òrgans de contractació poden accedir al portal des de qualsevol navegador i dispositiu.
  • Increment de les dades publicades, garantint la transparència.
  • Més flexibilitat en la gestió de fases i lots.
  • Novetats en les fases d’execució i avaluació, per poder publicar la informació i documentació necessària de cada fase.
  • Millora de les eines de licitació electrònica, ampliant les funcionalitats del Sobre digital i l’eina de presentació telemàtica d'ofertes.
  • Per a les persones usuàries d’entitats i empreses i la ciutadania s’ha millorat la navegació i l’accés al contingut de les publicacions, amb un disseny més intuïtiu.
  • Obertura d’un nou canal de comunicació amb els òrgans de contractació en les licitacions a les quals s’ha presentat oferta.

Afegeix un comentari nou