La futura llei catalana de transparència a debat

Autor/a: 
Gemma Uix Carrión
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La futura llei catalana de transparència a debat

Autor/a: 
Gemma Uix Carrión

Resum: 

Catalunya debat sobre la transparència en l'activitat de l'Administració i posa especial èmfasi en mesures per incentivar la participació ciutadana en l'activitat legislativa.

La Generalitat de Catalunya ve realitzant des de l’any passat el treball parlamentari per a la proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i al bon govern que es preveu aprovar a finals d’aquest any 2014. Uns dels objectius d’aquesta llei és garantir la transparència de l’activitat de l’Administració Pública Catalana, sigui local o autonòmica, regular el dret d’accés dels ciutadans a l’Administració Pública, i establir els principis de bon govern als quals han d’ajustar la seva actuació els alts càrrecs i el personal al servei de l’Administració.

Tot i que la llei catalana també afecta les entitats del Tercer Sector, la informació sobre contractes, subvencions i convenis de col·laboració subscrits amb l’Administració Pública, a diferència de la Llei de caràcter estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’organisme responsable de la seva publicació serà l'Administració.

Per això, s’ha creat el Portal de la transparència, que a més de publicar-se tota la informació institucional, organitzativa, pressupostària i econòmica de l’Administració pública, preveu ser un punt de referència d’accés a tota la informació sobre les entitats no lucratives. Fins i tot, permetrà creuar dades i esbrinar per a quantes administracions treballa una sola entitat o empresa.

Es crearà un registre públic de grups d’interès o lobbys que permetrà conèixer quins són aquells col·lectius que influeixen o intenten influir a les administracions públiques, governs i parlamentaris per tal que, quan prenen decisions, ho facin afavorint els seus propis interessos o els d’aquells que representen.

Implementar el govern obert, fomentar la participació i la col·laboració de la ciutadania, és un dels eixos principals de la norma que roman en debat, essent aquesta una de les principals diferències respecte la Llei de la Transparència de l’Estat aprovada recentment.

Amb aquesta intenció, també s’ha creat un espai de participació ciutadana anomenat “Escó 136” a fi que tots els ciutadans puguin dir la seva en els debats parlamentaris, des del moment en què el projecte o proposició de llei ha superat el primer debat en el Ple, mantenint-se actiu durant la tramitació del text fins a l’aprovació definitiva del Ple.

La principal preocupació d’alguns experts recau en el control de la llei. En el cas espanyol, es crea un organisme que depèn del Ministeri d’Hisenda, i en el cas català, en principi serà el Síndic de Greuges l'òrgan que realitzaria aquesta tasca.

Per a més informació sobre la normativa estatal i la seva aplicació pràctica, podeu consultar el recurs sobre com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives i la noticia “La llei espanyola que regula la transparència i el bon govern de l’administració pública també obliga a les entitats del tercer sector, ambdós documents publicats al portal de Xarxanet.

Afegeix un comentari nou