La Generalitat dobla les taxes dels tràmits administratius per a entitats sense ànim de lucre

Suport Tercer Sector – Jurídic
Fa unes setmanes que les entitats paguen el doble de taxes per a certs tràmits Font: Giurdanella.it
Fa unes setmanes que les entitats paguen el doble de taxes per a certs tràmits
L'opció de fer els tràmits de manera presencial continua vigent Font: Homebakerymadrid
L'opció de fer els tràmits de manera presencial continua vigent

La Generalitat dobla les taxes dels tràmits administratius per a entitats sense ànim de lucre

Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

Una modificació de la Llei de taxes i preus públics elimina la bonificació del 50% de l’import dels serveis sol·licitats per Internet.

Des de fa unes setmanes, les entitats sense ànim de lucre han vist com s’han duplicat les taxes dels tràmits administratius que paguen a través d’Internet.

La Llei 5/2017 de mesures fiscals i administratives que acompanya la llei de pressupostos, va suprimir l’article 10.1.5 de la Llei de taxes i preus públics, el que ha suposat l’eliminació de la bonificació que reduïa al 50% el cost de les taxes pagades telemàticament.

Tot i que la mesura havia d’entrar en vigor al març, les associacions i fundacions han començat a veure’n els efectes reals des de principis d’aquest mes, quan al web del Departament de Justícia a través del qual es sol·liciten els tràmits, ha desaparegut l’opció del pagament en línia amb descompte.

A efectes pràctics, per exemple, les taxes per tramitar la constitució d’una associació ara arriben als 60 euros, tant si es fa en línia com presencialment, mentre que abans, el pagament per Internet comportava pagar 30 euros de taxes.

Aquesta situació és especialment greu quan des del sector s’està demanant la supressió de les taxes dels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. D’altra banda, ja existeixen a Catalunya d’altres registres com el d’entitats esportives on les entitats no han de pagar taxes, fet que genera un greuge comparatiu entre entitats del Tercer Sector.

Afegeix un comentari nou