La UE impulsarà el tren i la bicicleta per viatjar de manera sostenible

Suport Tercer Sector
Els models actuals de turisme i transport, a la cerca de la sostenibilitat Font: Unsplash
Els models actuals de turisme i transport estan a la cerca de la sostenibilitat. Font: Unsplash
Els models actuals de turisme i transport, a la cerca de la sostenibilitat Font: Unsplash
La UE fa una sèrie de propostes sobre mobilitat sostenible. Font: Unsplash

La UE impulsarà el tren i la bicicleta per viatjar de manera sostenible

Suport Tercer Sector

Resum: 

El Comitè de les Regions, òrgan europeu representant dels ens regionals i locals, ha emès un dictamen amb recomanacions polítiques sobre turisme ecològic relacionades amb la mobilitat.

S’estima que les emissions de carboni relacionades amb el transport vinculat al turisme augmentaran en un 25% fins el 2030. Són dades de l’Organització Mundial del Turisme (OMT) i el Fòrum Internacional del Transport que es troben recollides al dictamen i que evidencien encara més la necessitat d’adoptar solucions.

El document en qüestió, anomenat ‘Hacia un turismo más sostenible para las ciudades y regiones de la UE’, deixa clar que els estats membres de la UE haurien de començar a treballar urgentment per fer front a la falta d’alternatives de transport sostenible.

Propostes concretes

Una de les principals propostes del Comitè és la de millorar la connectivitat entre ciutats i regions europees. En aquest sentit, es parla de posar en valor les rutes de tren a llarga distància i, concretament, amb trens nocturns, ja que són els que realitzen els viatges menys contaminants.

També es recorda que el transport aeri i marítim és clau per a la cohesió econòmica i social de la UE, especialment per a les regions ultraperifèriques. Per aquest motiu s'aprova la dotació d’ajudes públiques a les línies aèries que tinguin el compromís de reduir les seves emissions i alhora es recomana que aquestes ajudes s’estenguin al transport marítim i de carretera.

D’altra banda, es fa referència als treballadors i treballadores del sector del transport públic, que han experimentat una disminució dels seus ingressos. Segons el Comitè, cal un suport financer perquè puguin desenvolupar una flota de vehicles de baixes emissions.

Finalment, s’assenyala la importància de crear infraestructures més segures per impulsar el cicloturisme. En aquesta línia, la Comissió Econòmica ha aprovat aquest 2021 el 'Pla Director Paneuropeu per al Foment de la Bicicleta'. La iniciativa compta amb la participació de 28 països d'Europa, a més del suport de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (UNECE) i l'Organització Mundial de la Salut, entre d'altres organismes.

L'estratègia de la Comissió

El Programa de Turisme Sostenible de l'OMT pretén contribuir al compliment de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i als seus Objectius de Desenvolupament Sostenible, però els seus tres focus de treball principals no es relacionen amb la mobilitat. La Comissió Europea, en canvi, ha elaborat específicament una Estratègia de Mobilitat Sostenible i Intel·ligent per assolir el Pacte Verd Europeu, que té com a finalitat la reducció del 90% de les emissions d'aquí a l'any 2050 per aconseguir una Europa "climàticament neutra".

El Consell es va reunir al maig del 2021 per elaborar un Projecte de Conclusions sobre aquesta estratègia. En ell es proposa, per exemple, tenir en compte els diferents punts de partida dels estats per aconseguir reduir les seves emissions, la transició cap a vehicles no contaminants i la digitalització enfocada a la millora de la sostenibilitat. A més a més, es demanda una recollida de dades sobre mobilitat a la UE.

Les propostes legislatives relacionades amb el límit d'emissions ja s'estan treballant. Tot apunta a que seran més estrictes pels turismes, les furgonetes, els camions i altres vehicles pesants. Segons el Consell, el mitjà de transport més sostenible és el ferroviari, motiu pel qual s'està intentant fomentar el seu ús a través d'actes i campanyes per tota Europa al llarg d'aquest 2021.

Al comunicat de premsa sobre l'estratègia, s'especificava que abans del 2030 el tràfic ferroviari d'alta velocitat s'haurà duplicat a tot el territori. Enguany, a més, s'han posat sobre la taula qüestions relatives als drets de les persones amb discapacitat o mobilitat redüida en l'ús del transport ferroviari.

Afegeix un comentari nou