Les entitats amb més de 50 treballadors/es hauran de comptar amb un canal de denúncies

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Dani Gallart
L’obligatorietat dels canals de denúncia es complementa amb un conjunt de mesures que garanteixin l’anonimat de la persona que denúncia la irregularitat. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
L’obligatorietat dels canals de denúncia es complementa amb un conjunt de mesures que garanteixin l’anonimat de la persona que denúncia la irregularitat. Font: Unsplash.
La directiva europea lluita contra la corrupció pública i privada. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
La directiva europea lluita contra la corrupció pública i privada. Font: Unsplash.

Les entitats amb més de 50 treballadors/es hauran de comptar amb un canal de denúncies

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

La directiva europea assegura la protecció de les persones que denunciïn les irregularitats a les seves organitzacions.

La nova norma europea neix amb l’objectiu de lluitar contra la corrupció, tant pública com privada. Aquesta directiva de protecció al denunciant, també anomenada ‘whistleblower’, introdueix dos novetats principals al respecte.

En primer lloc, obliga a que les companyies, administracions i entitats públiques implantin procediments interns per a la recepció i l’estudi de denuncies d’irregularitats. En segon lloc, s’estableixen una sèrie de mesures de salvaguarda i blindatge per a qui comuniqui aquestes infraccions.

Canals de denúncia i mesures preventives

La norma europea obliga a les entitats a implantar canals de denúncia per aquelles organitzacions que tenen més de 50 treballadors/es o que compten amb un volum de negoci igual o superior a 10 milions d’euros. En aquest marc, també s’introdueixen les entitats d’alguns sectors especialment sensibles com els serveis financers.

L’obligatorietat dels canals de denúncia es complementa amb un conjunt de mesures que garanteix l’anonimat de la persona que denúncia la irregularitat.

El disseny del canal de denúncies ha de garantir la ‘confidencialitat’ de la persona informant i impedir que pugui accedir a ell personal no autoritzat. A més, s’haurà de donar una tramitació diligent a la comunicació que permeti una resposta sobre el curs donat a la mateixa al denunciant abans de tres mesos.

La directiva exigeix que no es limitin les lleres a través de les quals s’han de denunciar les irregularitats i s’haurà de permetre que la comunicació sigui en format electrònic, en paper, oral, escrita, de forma presencial o a través d’un servei de recepció de missatges.

Així mateix, la gestió del canal haurà de ser assumida internament o externalitzada, sempre que el càrrec no comporti un prejudici a les salvaguardes del procediment.

La directiva també obliga als Estats a impedir qualsevol represàlia contra la persona denunciant, ja sigui una sanció o un acomiadament, degradacions o denegacions d’ascensos, canvis al lloc de treball, discriminació, marginació o un tracte injust.

Afegeix un comentari nou