Més a prop de reforçar el sistema català de serveis socials

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Amb la consulta pública que ha obert el Govern es pretén conèixer l’opinió de la ciutadania. Font: Canva.
Amb la consulta pública que ha obert el Govern es pretén conèixer l’opinió de la ciutadania. Font: Canva.
L’Avantprojecte de llei pretén transformar i modernitzar els serveis socials a Catalunya. Font: Canva.
L’Avantprojecte de llei pretén transformar i modernitzar els serveis socials a Catalunya. Font: Canva.

Més a prop de reforçar el sistema català de serveis socials

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

El Govern de la Generalitat de Catalunya avança cap a un nou marc legal per assegurar el reconeixement laboral, retributiu i social de les persones professionals.

El Govern va aprovar el passat 18 de juliol la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya. Amb aquesta iniciativa planteja la creació de l’Agència Pública de Serveis Socials i un nou marc legal per reforçar els serveis socials propis que gestiona la Generalitat.

El Govern ha obert una consulta pública fins al pròxim 8 de setembre amb l’objectiu de conèixer l’opinió de la ciutadania sobre els aspectes que s’haurien de tenir en compte per millorar la iniciativa normativa.

L’Avantprojecte de llei pretén transformar i modernitzar els serveis socials al territori. El principal objectiu és millorar la qualitat i l'eficiència dels serveis socials, així com garantir una millor coordinació entre els diversos agents involucrats. A través d'aquesta reforma, es busca proporcionar una atenció més àgil i personalitzada a les persones que necessiten suport social.

Un dels propòsits fonamentals de la normativa és establir una xarxa de recursos socials més àmplia i accessible. Igualment, la reforma vol abordar el reconeixement de les persones que integren els serveis socials, millorant les seves condicions laborals i salarials. Té com a objectiu garantir que les persones tinguin les habilitats i la formació adequades per proporcionar una atenció de qualitat.

Així mateix, busca un enfocament diferent en relació amb la col·laboració amb les entitats sense ànim de lucre i l'administració local. L'objectiu és assegurar que es compleixin els estàndards de qualitat per oferir una resposta més adequada a les necessitats de la ciutadania.

En aquest sentit, pretén explorar noves fórmules de provisió de serveis socials, més enllà dels models contractuals actuals com la concertació social o el conveni. Això implica buscar maneres innovadores de col·laborar amb les organitzacions sense ànim de lucre per optimitzar els recursos i millorar els serveis que s'ofereixen.

Afegeix un comentari nou