Nous incentius per registrar els plans d’igualtat

Suport Tercer Sector - Jurídic
Les dades apunten que gairebé un 70% de les entitats i empreses no estan complint la normativa de registre dels plans d'igualtat. Font: Canva.
Les dades apunten que gairebé un 70% de les entitats i empreses no està complint la normativa de registre dels plans d'igualtat. Font: Canva.
Les multes d’Inspecció de Treball, de gener a octubre del 2022, es van multiplicar per set respecte de les imposades al llarg de tot el 2021. Font: Canva.
Les multes d’Inspecció de Treball, de gener a octubre del 2022, es van multiplicar per set respecte de les imposades al llarg de tot el 2021. Font: Canva.

Nous incentius per registrar els plans d’igualtat

Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

Les multes a les empreses o entitats que no tenen registrat el seu pla d’igualtat s’han multiplicat per set.

El govern espanyol ha aprovat el Decret llei 1/2003, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes. Una de les novetats d’aquest nou sistema és l’estalvi (entre 1.320 i 3.300 euros per persona treballadora) que pot suposar per a les empreses o entitats en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

No obstant això, per poder accedir a bonificacions com aquesta, s’ha inclòs un nou requisit: les empreses o entitats hauran de tenir registrat el pla d’igualtat al REGCON (Registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat), en cas d’estar obligades per normativa.

Cal recordar que, avui dia, totes aquelles empreses i entitats de més de cinquanta persones treballadores han de tenir pla d’igualtat. Aquelles que el tinguin i no l’hagin registrat, ho haurien de fer –sobretot si volen optar a ajudes com les que ofereix aquesta reforma.

Infraccions generalitzades

Aquest requisit arriba per impulsar tant la realització com el registre dels plans d’igualtat. Ara com ara, l’incompliment d’aquesta normativa és generalitzat, tot i suposar una falta greu.

El REGCON compta, de moment, amb més de 10.000 plans d’igualtat registrats (aproximadament). Pot ser que alguns siguin d’empreses o organitzacions que no estiguin obligades a fer-lo i l’hagin realitzat de manera voluntària. Malgrat això, en cas que aquests plans pertanyessin a entitats o empreses de més de cinquanta persones treballadores (les quals sí que estan obligades), només representarien un 33% de totes les que haurien de tenir-lo registrat.

Així, les dades apunten que gairebé un 70% d'empreses o entitats no està complint la normativa, motiu pel qual les multes de la Inspecció de Treball, fins a l’octubre del 2022, s’havien multiplicat per set respecte de les imposades al llarg de tot el 2021.

Des del servei d'assessorament es resolen consultes en referència a aquest i altres temes relatius a igualtat de gènere i entitats no lucratives.

Afegeix un comentari nou