Promoció de la inserció laboral de dones víctimes de la violència de gènere

Promoció de la inserció laboral de dones víctimes de la violència de gènere

Resum: 

Des de el Departament de Treball, en col•laboració amb l’Institut Català de les Dones (ICD), es defensa la creació de Taules Laborals Territorials per tal d’aconseguir una millora en la coordinació dels agents socials, administracions i entitats que treballen per a la inserció laboral de dones que pateixen violència de gènere

El 25 de Novembre, es va celebrar el Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència contra les Dones. Amb aquest motiu i aprofitant els actes d’aquest dia, el departament de Treball ha signat un conveni de col•laboració amb 23 empreses per formar i contractar dones que han patit o pateixen violència de gènere.

Aquest projecte dóna resposta a l’obligació recollida a l’article 38.2 c) de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, segons el qual, el Departament de Treball, ha de “promoure la signatura de convenis amb empreses i organitzacions sindicals per a facilitar la reinserció laboral” de dones en situació de violència.

D’altre banda des de el Departament de Treball també es pretén que les entitats sense ànim de lucre puguin donar suport a aquesta iniciativa de inserció laboral de les dones víctimes de la violència de gènere, ja que la inserció laboral és un dels punts bàsics a l’hora de garantir la independència econòmica de la dona que pateix aquestes situacions. En aquest sentit, el Departament, ha creat projectes subvencionats per tal de dur a terme itineraris personalitzats d’inserció laboral d’aquestes dones, donant suport a per entitats com són, Creu Roja, Fundació de Dones Surt, El Safareig(Grup de dones Feministes de Cerdanyola) i el centre de Formació ocupacional Joan Peiró de Badalona.

Llegir més

Afegeix un comentari nou