Quina és la situació actual de la llei del tercer sector a Catalunya?

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Eugenia Ifer
La Taula del Tercer Sector i La Confederació són les organitzacions impulsores de la llei del tercer sector. Font: Canva.
La Taula del Tercer Sector i La Confederació són les organitzacions impulsores de la llei del tercer sector. Font: Canva.
Tenir una llei del tercer sector significa reconèixer i protegir la labor que desenvolupen les entitats socials catalanes. Font: Canva.
Tenir una llei del tercer sector significa reconèixer i protegir la labor que desenvolupen les entitats socials catalanes. Font: Canva.

Quina és la situació actual de la llei del tercer sector a Catalunya?

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector

Resum: 

Les entitats socials catalanes són agents clau per lluitar i garantir la igualtat social.

La llei del tercer sector social pretén aconseguir un marc legal que reconegui la feina i la contribució de les entitats socials catalanes, que són una peça fonamental en el sistema de serveis i protecció social, i que aporti el reconeixement i l’estabilitat i sostenibilitat econòmica que el sector demana.

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, entitats impulsores d’aquesta llei, defensen que cal un marc normatiu propi del tercer sector social amb rang de llei. Actualment, només hi ha algunes normatives específiques que afecten de manera individual les organitzacions del tercer sector social, però “aquesta regulació no és suficient ni s’ajusta a la realitat i evolució del sector”, afirmen.

Justament a l’abril, la Taula del Tercer Sector va publicar el ‘Baròmetre del Tercer Sector Social de Catalunya 2022’ que il·lustra la repercussió de la labor del tercer sector. Segons l’informe, les entitats socials atenen, acompanyen i ofereixen suport a més d’1.900.000 persones en situació o risc d’exclusió social a Catalunya. Això és 350.000 persones més que en el baròmetre del 2017.

Així mateix, La Confederació argumenta que el tercer sector és un motor econòmic a Catalunya que genera l’1,4% del PIB de Catalunya.

Malgrat que, tal com justifiquen les dades, les organitzacions del tercer sector són clau i tenen una xarxa de suport sòlida i fortament arrelada al territori i a la comunitat, no disposen d’una llei que empari la seva feina. A diferència d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol, on sí que hi ha lleis específiques que protegeixen i reconeixen la tasca i aportació del tercer sector social.

Situació actual de la tramitació

La proposició de llei es va registrar al Parlament de Catalunya fa pràcticament un any, al maig de l’any passat, i a l’octubre van superar el debat completament. El següent pas de la tramitació són les compareixences dels diferents agents socials en el marc de la Comissió de Drets Socials.

Els grups parlamentaris volen copsar l’opinió d’altres agents sobre el text que va presentar i treballar conjuntament la Taula del Tercer Sector i La Confederació. “Esperem que tot el procés de tramitació de la llei s’acceleri com més aviat millor perquè el sector necessita disposar amb urgència d’aquesta llei”, afirmen les dues entitats.

Què no contempla la llei?

Cal recordar que la llei del tercer sector social s’ha impulsat en un moment en què s’estan treballant, en paral·lel, altres marcs legislatius que també afecten el sector: la llei de l’economia social i solidària i la llei d’acció concertada per la provisió de serveis d’atenció a les persones de caràcter social. Això significa que és necessària una acció coordinada entre les tres normatives.

“Un dels punts que ha quedat fora, però que estem treballant per recuperar-lo en el tràmit parlamentari, és l’acció concertada. Volem que es reconegui aquest instrument, així com la gestió delegada, de manera reservada a les entitats del tercer sector per garantir la prestació sense ànim de lucre dels serveis d’atenció a les persones. La llei també hauria de recollir els principis rectors que haurien de fomentar els acords de concertació que adoptin les administracions públiques per a la provisió de serveis de responsabilitat pública”, sentencien.

Afegeix un comentari nou