Quines diferències existeixen entre fundacions i associacions?

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Dani Gallart
La dotació fundacional inicial mínima d'una fundació és de 30.000€. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
La dotació fundacional inicial mínima d'una fundació és de 30.000€. Font: Unsplash.
Les associacions no tenen una dotació inicial mínima. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Les associacions no tenen una dotació inicial mínima. Font: Unsplash.
La principal diferència entre una fundació i una associació és que una associació té una base social. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
La principal diferència entre una fundació i una associació és que una associació té una base social. Font: Unsplash.

Quines diferències existeixen entre fundacions i associacions?

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector

Resum: 

Abans de constituir una entitat, és important tenir en compte les particularitats de la forma jurídica perquè s'ajusti als seus objectius i necessitats.

Diferències bàsiques

L’element base que uneix una fundació i una associació és que són sense afany de lucre i sorgeixen de persones físiques. A partir d’aquí, cadascuna té les seves peculiaritats.

La principal diferència és que una associació té una base social, que és la gran sobirana i l’assemblea general la formen tots els socis i les sòcies de l’entitat. Aquests tenen un paper actiu, poden prendre decisions, voten i escullen quines persones els representen i decideixen qui forma part de la junta directiva.

En canvi, una fundació és més estable. L’òrgan de govern s’anomena dins del mateix patronat. Perquè entri un altre patró o patrona ho ha d’aprovar algú del patronat. Per tant, les fundacions no tenen base social.

En ambdós casos pot haver un termini del mandat, però en associacions, el màxim és de 5 anys renovables, i en una fundació pot haver-hi un patró o patrona durant 3 anys, durant 5 anys o fins i tot vitalici.

Una altra diferència és que les associacions tenen que rendir comptes a la seva assemblea de persones sòcies i aquestes han d’aprovar la gestió de la junta directiva. En el cas de les fundacions no tenen perquè sotmetre’s a una fiscalització d’altres persones que formin part de l’entitat, tenen el seus mètodes de rendició de comptes per ser transparents, però no tenen l’obligatorietat de tenir un espai on rendir comptes. Tot i així, hi ha fundacions que fan un acte en el qual conviden les persones simpatitzants de l’entitat i expliquen els seus comptes.

Diferències econòmiques

Pel que fa a qüestions econòmiques, una fundació parteix d’una base més sòlida, pel fet que la dotació fundacional inicial ha de ser d'un mínim de 30.000€. Moltes vegades aquesta dotació pot ser successiva durant 5 anys, el que vol dir que s'ha de presentar un projecte de viabilitat que asseguri una continuïtat de l’entitat. En el cas de les associacions, no cal fer una inversió inicial.

Aquest fet dona uns drets i unes obligacions a cadascuna. Ambdues tenen l’obligació de complir amb la normativa vigent, però les fundacions estan sotmeses al protectorat, que és l’organisme on hauran de rendir comptes. La regulació és més estricte perquè el volum de l’activitat i el volum econòmic és més gran.

D’altra banda, el seu règim econòmic és diferent. Les fundacions es regeixen per la Llei 49/2002 del mecenatge i, per tant, totes les persones que facin una donació tenen la possibilitat de desgravar fiscalment després a la seva renda. Això fa que l’índex de donatius sigui més elevat, sobretot si venen de via empresarial perquè hi ha aquesta possibilitat de desgravació.

Les associacions per tenir aquest tipus de règim haurien de ser declarades d’utilitat pública, però això representa complir amb uns requisits molt exigents.

Figures que formen part d’una fundació

A una fundació, les persones que la constitueixen són les persones sòcies fundadores, i aquestes poden coincidir amb el patronat resultant, que és l’òrgan de govern de la fundació. Aquest càrrec pot arribar a ser vitalici, però en qualsevol cas serà gratuït, o sigui no cobrarà.

Tot i ser un càrrec gratuït, mitjançant una declaració responsable es pot considerar que una persona del patronat pugi treballar per la fundació.

A banda del patronat, una fundació compta amb diferents figures de persones contractades. Hi poden haver òrgans directius com persones gerents, directives o coordinadores. Aquestes figures es veuen més en fundacions que en associacions, ja que al tenir una estructura més sòlida i gran i requerir de més mitjans econòmics i personals, són més necessàries. A més, hi ha personal tècnic de tot tipus, en funció de l’activitat de la fundació.

Pel que fa a les persones voluntàries, tot i que es pot veure un volum més gran en associacions, ambdues formes en tenen amb les mateixes obligacions i els mateixos drets recollits a la Llei 25/2015 del voluntariat de Catalunya. La qüestió és que l’activitat sigui pròpia per desenvolupar-se en el voluntariat i se li doni aquest valor dins de l’entitat.

Afegeix un comentari nou