S’aprova la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya.

 Font:
Font:
 Font:
Font:

S’aprova la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya.

Resum: 

El Parlament ha aprovat la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya. Amb la nova normativa es crea un sistema únic i integrat de primera acollida, que consisteix en atenció personalitzada, cursos formatius i informació sobre política lingüística, mercat laboral, aspectes legals i societat en general i a la vegada s’estableixen les competències que la Generalitat ha de tenir en l’àmbit de la integració i les migracions.

Els principals àmbits d’actuació de la llei són:

  • Facilitar la integració de les persones immigrades.
  • Establir un servei d’acollida únic per a tot Catalunya.
  • Fomentar l’autonomia personal i la igualtat d’oportunitats.
  • Reduir les situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió.
  • Establir el català com a llengua d’acollida a tot Catalunya.

La Nova llei d’estaca l’actuació que en els darrers anys han anat tenint en matèria d’immigració tant els ens locals, com els agents socioeconòmics i sobretot incideix en la importància de la tasca especialitzada que duen a terme les entitats del tercer sector i els serveis públics de la Generalitat.

Llegir més

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou