S’aprova la nova Llei de Comunicació Audiovisual amb més protecció pels menors

 Font:
Font:
 Font:
Font:

S’aprova la nova Llei de Comunicació Audiovisual amb més protecció pels menors

Resum: 

El Congres ha donat llum verda a la nova llei de Comunicació audiovisual. El nou text normatiu ha de seguir ara el procediment legislatiu comú, ha de passar doncs pel senat abans que torni al congres per la seva publicació definitiva i posterior ratificació i publicació al BOE.

La nova llei estableix els límits de protecció front a determinats continguts i fixa el termini màxim de durada de la publicitat per hora, que s’estableix en 19 minuts. D’altre banda amb el nou text està previst al creació d’una nova figura de control, el Consell estatal de Mitjans Audiovisuals (CEMA), aquest s’encarregarà de vetllar per l’acompliment de la normativa i comptarà amb un ventall de sancions econòmiques i administratives.

Entre les polítiques de protecció que es defensen amb la nova llei cal destacar la sanció d’aquells espais que denigrin a la dona, que fomentin conductes de discriminació per raó de sexe, nacionalitat, religió o opinió així com la protecció de la imatge del menor.

Afegeix un comentari nou