Salvador Casals: "La Llei ens ofereix la possibilitat de fer visible el voluntariat cultural"

Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:

Salvador Casals: "La Llei ens ofereix la possibilitat de fer visible el voluntariat cultural"

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

Parlem amb Salvador Casals, president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, sobre la nova Llei del voluntariat catalana.

Salvador Casals, president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, va participar en la jornada sobre la Llei del Voluntariat organitzada per Suport Associatiu el dia 22 d'octubre. Durant la jornada, es va parlar de l'impacte que la nova Llei té sobre les entitats culturals.

Com creus que la nova Llei pot ajudar les entitats culturals?

Dins del nostre àmbit, la Llei ens pot ajudar en tres línies d’acció:

  • Ens ofereix la possibilitat de fer visible el voluntariat cultural.
  • Ens pot ajudar a estructurar processos de voluntariat formals que fins ara ja es realitzaven dins de les nostres associacions però sense sistematitzar i per tant, en molts casos sense donar-hi valor o amb un risc molt alt de diluir els beneficis comunitaris d’aquestes accions.
  • Ens pot enfortir com a teixit vertebrador del país, si es desenvolupen les polítiques públiques de foment i suport a l’associacionisme i a la participació social, previstes a la Llei.

Quin creus que és el principal repte que les entitats culturals han d’afrontar pel que fa a la gestió de les persones voluntàries?

En el cas de les entitats culturals, creiem que el principal repte serà identificar clarament allò que podem definir com a àmbit de voluntariat, dins de l’organització i dinàmiques que ja té assolides i consolidades l’entitat.

El segon repte serà el d’aprofitar les potencialitats que ofereix l’acció voluntària per a una entitat, en tant que exercici de treball i dinamització amb persones associades a l’entitat i persones externes que de forma estructurada poden passar a participar-hi.

En aquest sentit serà clau el desenvolupament per part de l’Administració del conjunt de mesures de foment de l’associacionisme i voluntariat que la Llei ja contempla, i la implicació de les entitats estructuradores dels col·lectius, que facilitin dur-ho a terme i difondre-ho.

A vegades les entitats poden tenir certes dificultats a l’hora de clarificar les figures de persona voluntària i treballadora de l’entitat. Com valores la situació actual de les entitats respecte a aquesta qüestió?

La nostra visió és que en cada sector aquesta dificultat de clarificació pot assolir graus diferents. En el cas del sector cultural, la diferenciació entre persona assalariada i voluntària creiem que és força clara i no hauria de representar una dificultat.

En el nostre cas, els debats que es generaran a les entitats segurament seran més al voltant de les figures de soci, associat, participant, activista o voluntari, que no pas de treballador remunerat.

Quin creus que ha de ser el paper de les entitats de segon i tercer nivell?

Les entitats de segon i tercer nivell tenim davant nostre diferents reptes:

  • El principal és fer que aquesta Llei sigui assimilable per tot el nostre sector, acompanyant les entitats en el procés d’incorporació de les dinàmiques que contempla.
  • Vetllar per l’assoliment dels objectius que corresponen a l’Administració.
  • Treballar activament per la definició d’una reglamentació de la Llei que s’ajusti a les necessitats del major nombre d’àmbits.
  • Generar complicitats en xarxa amb altres col·lectius i realitats de voluntariat que ara ens poden resultar llunyanes, per enriquir-nos col·lectivament.

Afegeix un comentari nou