S’amplia el termini per complir amb les activitats subvencionades amb càrrec a l’IRPF

Suport Tercer Sector - Jurídic
El termini d'execució de les actuacions subvencionables s'amplia al 31 de març del 2021. Font: Pixabay. Font: Pixabay
El termini d'execució de les actuacions subvencionables s'amplia al 31 de març del 2021. Font: Pixabay.
La resolució publicada l'1 de juliol també amplia el termini per presentar la documentació justificativa. Font: Pixabay. Font: Pixabay
La resolució publicada l'1 de juliol també amplia el termini per presentar la documentació justificativa. Font: Pixabay.

S’amplia el termini per complir amb les activitats subvencionades amb càrrec a l’IRPF

Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

La resolució TSF71583/2020, publicada l’1 de juliol, estableix que es podran executar les iniciatives fins al 31 de març del 2021, per compensar les dificultats derivades de la Covid-19 al tercer sector.

Les mesures de flexibilització establertes a la resolució publicada a principis de juliol pretenen ajudar les entitats sense ànim de lucre perjudicades per la crisi de la Covid-19.

Execució de l’activitat

Les entitats que impulsen activitats subvencionades amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF, en l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tenen temps fins al 31 de març del 2021 per dur a terme l’activitat i complir amb la finalitat de les subvencions atorgades.

Presentació de la documentació

La resolució publicada l’1 de juliol fixa l’ampliació d’altres terminis, com ara el de la presentació de la documentació justificativa de les subvencions. En aquest cas, la data límit per lliurar la documentació s’amplia per a les activitats amb compte justificatiu simplificat, fins al 30 d’abril de 2021. Per a les activitats amb compte justificatiu amb l’aportació d’informe d’auditor, la data es pot allargar fins al 30 de juny de l’any vinent.

Adaptar finalitats i activitats

A més, l’entitat beneficiària pot adaptar l’objecte o la finalitat o modificar les actuacions que siguin necessàries per fer front a la situació de l’estat d’alarma. L’entitat ha d’informar sobre aquesta adaptació a l’òrgan gestor, que haurà de validar la modificació abans de la justificació. En aquest modificació s’han de tenir en compte les despeses efectivament realitzades per la persona beneficiària i s’han d’adaptar les que no s’hagin assolit totalment o parcialment amb motiu de l’estat d’alarma.

Per exemple, es podran fer canvis en projectes, despeses o activitats addicionals perquè algunes de les activitats es puguin centrar en l’atenció de noves necessitats sorgides per l’epidèmia de la Covid-19. O es podran transformar les actuacions presencials per oferir atenció telemàtica. Això sí, sempre cal aportar una justificació motivada i ha de ser acceptada per l’òrgan gestor.

Per a més informació sobre altres possibles actuacions d’adaptació de les subvencions, es pot consultar l’annex de la resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

A qui s’adrecen aquestes subvencions?

Aquestes mesures extraordinàries i de flexibilització s’adrecen a les entitats que impulsen actuacions d’interès general subvencionables, amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF de les comunitats autònomes, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Concretament, els àmbits de les entitats amb programes d’interès general són aquests:

 • Activitats de foment de la igualtat entre dones i homes
 • Garanties de drets i no-discriminació
 • Activitats de protecció social
 • Activitats de promoció de l'educació
 • Acolliment
 • Prevenció per a la infància i l'adolescència
 • Activitats d'orientació i acompanyament a les famílies
 • Lluita contra la violència masclista i promoció de la gent gran
 • Activitats de promoció, formació i gestió del voluntariat i mentoria
 • Activitats per a l'acollida, la inclusió social i la inserció sociolaboral de persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional
 • Activitats d'educació per a la salut
 • Educació per a la transmissió de valors solidaris i inserció sociolaboral de la joventut
 • Activitats de promoció i educació per a la salut i d'inserció sociolaboral i educatives adreçades a la població gitana.

Afegeix un comentari nou