Save the children denuncia la violència sobre la infància a l’estat espanyol

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Francisca Cardona
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Save the children denuncia la violència sobre la infància a l’estat espanyol

Autor/a: 
Francisca Cardona
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

Segons un informe elaborat per l’organització, 36.821 infants van patir algún tipus de delicte violent durant l’any 2014.

El recent Congrés ‘Sense cicatrius’ que Save the children va celebrar el 28 de juny a Madrid, ha posat sobre la taula la indefensió dels menors que pateixen violència –física, psíquica o sexual- per manca d’una Llei de mesures de protecció integral contra la violència sobre la infància.

Tot i la quantitat de casos que es produeixen a l’estat solament una petita part dels abusos acaben en denúncia perquè els menors desconeixen els procediments per fer-ho i, de vegades, no són conscients que pateixen una agressió. Segons l’organització, durant 2014, un total de 36.821 infants van patir delictes violents, dels quals 3.732 van ser víctimes de delictes contra la llibertat sexual.

Els infants segueixen desprotegits mentre no es prohibeixin totes les formes de violència contra ells.

Save the children recomana:

  • Aplicar normes de prevenció, detecció, protecció i compensació.
  • Destinar pressupost específic per crear òrgans que facin un seguiment de la normativa i la seva aplicació.
  • Crear jutjats de violència contra la infància i formar jutges d’instrucció que tinguin coneixement especial de la matèria.

La Convenció sobre els drets dels infants, de 20 de novembre de 1989, obliga tots els estats signants però els incompliments són sistemàtics en alguns països. El Comitè de Drets de la Infància de Nacions Unides va fer l’any 2011 a l’estat espanyol una sèrie de recomanacions entre les quals la més important és l’aprovació d’una Llei integral de la violència contra la infància. Però, de moment, tot i que és un compromís polític de tots els partits, no se n’ha fet ni un esborrany.

Notícies relacionades:

L'Estat espanyol vulnera la protecció dels menors no acompanyats

Afegeix un comentari nou