S’obre una consulta pública per regular la coordinació contra les violències masclistes

Suport Tercer Sector - Jurídic
La consulta pública podrà fer-se de manera telemàtica durant 30 dies. Font: Freepik
La consulta pública podrà fer-se de manera telemàtica durant 30 dies. Font: Freepik.
Un dels objectius de la Comissió Nacional contra les Violències Masclistes és afavorir les polítiques públiques relacionades amb aquest àmbit. Font: Unsplash.
La Comissió Nacional contra les Violències Masclistes pretén afavorir les polítiques públiques relacionades amb aquest àmbit. Font: Unsplash.

S’obre una consulta pública per regular la coordinació contra les violències masclistes

Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

El Departament d'Igualtat i Feminismes ha decidit adaptar a la nova legislació l'òrgan coordinador de l'abordatge contra les violències masclistes a través d'un nou decret.

La societat està vivint, des de fa temps, diversos canvis en relació a la lluita per a l’erradicació de les violències masclistes. La necessitat d’actualitzar-se també des de l’àmbit legislatiu és patent, motiu pel qual el Departament d’Igualtat i Feminismes ha decidit elaborar un nou decret. En aquesta ocasió, el text servirà per regular la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes.

Aquesta Comissió ja existeix i es troba regulada des de l’any 2010. Es tracta d’un òrgan de coordinació institucional que pretén impulsar, fer seguiment i avaluar les actuacions, les eines, el finançament, els protocols d’intervenció i altres espais i mecanismes necessaris en l’abordatge de les violències masclistes, segons expliquen des del propi Govern.

El seus objectius finals són, per tant, afavorir les polítiques públiques en relació amb aquest àmbit; esdevenir un canal efectiu de coordinació entre les institucions, el Govern i la societat civil; i fomentar la participació i la col·laboració de la resta d’actors socials que treballen en aquest camp, com ara la resta d’administracions públiques.

Actualitzacions necessàries

El nou decret intentarà adaptar-se a algunes variacions que s’han donat els últims anys en l’àmbit de l’abordatge contra aquesta xacra social. Per exemple, la modificació que introdueix la Llei 17/2020 (que, al seu temps, modifica la Llei 5/2008), del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

La llei en qüestió va ampliar el seu marc per tenir en consideració, a partir d’ara, àmbits en els quals també s’hi exerceixen violències masclistes, com per exemple el digital, l’institucional i el de la salut sexual i reproductiva.

El nou decret permetrà també, a grans trets, “adaptar i actualitzar la funció de la Comissió, la seva composició i la seva finalitat a la realitat actual social i legislativa”, segons expliquen des del Govern. Un altre dels canvis específics que es derivaran d’això serà, per exemple, l’ús del terme ‘violència’ en plural (per tant, ‘violències’).

Aquest és un reclam dels feminismes des de fa temps, que venen posant sobre la taula el fet que no només existeix una forma de violència contra les nenes, adolescents i dones, sinó moltes. Així, a partir d’ara es podrà llegir el terme ‘violències masclistes’.

La consulta pública en qüestió, que recollirà les aportacions de la ciutadania durant 30 dies per a l’elaboració del nou decret, podrà fer-se de manera telemàtica a través del portal de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

Afegeix un comentari nou