Thuy Nguyen: “Quan un pedòfil busca ajuda, o bé no sap com trobar-la, o acaba desistint”

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Dani Gallart
El projecte neix de la unió de l’Institut INTRESS, la Fundació IRES i l’Institut de Psicologia Forense (IPF). Font: PrevenSI. Font: Font: PrevenSI.
El projecte neix de la unió de l’Institut INTRESS, la Fundació IRES i l’Institut de Psicologia Forense (IPF). Font: PrevenSI.
Per a cada víctima oficialment detectada, hi ha de 4 a 7 víctimes no detectades per abusador. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Per a cada víctima oficialment detectada, hi ha de 4 a 7 víctimes no detectades per abusador. Font: Unsplash.
S’estima que fins a un 5% d’homes joves i adults presenten pensaments, desitjos, fantasies i/o conductes d’Abús Sexual Infantil. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
S’estima que fins a un 5% d’homes joves i adults presenten pensaments, desitjos, fantasies i/o conductes d’Abús Sexual Infantil. Font: Unsplash.
Al voltant del 50% dels infants i/o adolescents s’han vist exposats de manera involuntària a pornografia a través de la xarxa. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Al voltant del 50% dels infants i/o adolescents s’han vist exposats de manera involuntària a pornografia a través de la xarxa. Font: Unsplash.

Thuy Nguyen: “Quan un pedòfil busca ajuda, o bé no sap com trobar-la, o acaba desistint”

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

La impulsora de Prevensí alerta que l’abús sexual infantil s’ha d’abordar de forma integral, oferint també un servei als pederastes per prevenir l’abús.

S’estima que entre un 10 % i un 25 % de la població ha estat víctima d’abusos sexuals infantils i que el 44 % de les víctimes ho ha patit de forma reiterada.

PrevenSI és un nou recurs especialitzat format per un equip multidisciplinar de professionals que es materialitza en una plataforma web amb diferents serveis centrats en l’atenció, orientació, formació i derivació.

L’objectiu principal és contribuir en la prevenció de la violència sexual contra infants i adolescents. Thuy Nguyen, psicòloga, forense, criminòloga i impulsora de PrevenSI, explica en què consistirà la nova plataforma web contra l’Abús Sexual Infantil (ASI).

Com ha nascut PrevenSI?

El projecte neix de la preocupació comuna dels i les professionals de PrevenSI pel fenomen de la violència sexual infantil, la manca de recursos adreçats a la prevenció des de l’abordatge de la pedofília i la pederàstia en el nostre context i com a conseqüència d’un extens període d’anàlisi del problema i de les possibles estratègies per a poder intervenir-hi des d’una perspectiva més global.

Quines entitats impulsen la iniciativa?

Ens hem unit l’Institut INTRESS, la Fundació IRES i l’Institut de Psicologia Forense (IPF).

A quin territori arriba?

L’objectiu és que puguem oferir atenció i suport a tot l’Estat espanyol. No obstant, la seva posada en marxa al setembre cobrirà inicialment Catalunya i, gradualment, s’anirà expandint a altres territoris. Així mateix, creiem que és molt probable que ens contactin altres persones arreu del món de parla hispana, pel fet que la plataforma estarà tant en castellà com en català, i en un futur també en altres llengües.

Per a cada víctima oficialment detectada, hi ha de 4 a 7 víctimes no detectades per abusador. Com treballareu per millorar la detecció d’abusos?

La prevenció de la violència sexual infantil ha de fer-se des d’un abordatge integral, que arribi a totes les parts implicades. Per aquesta raó, el nostre objectiu es concreta en cinc accions específiques.

Quines?

Promoure la sensibilització i detecció primerenca de la violència sexual infantil, proporcionar informació i formació, tant a la comunitat com als i les professionals i facilitar informació especialitzada i basada en l’evidència empírica sobre aquest fenomen, donant visibilitat a les solucions o els recursos existents per la prevenció i l’abordatge tant de la violència sexual infantil, com de la pederàstia i la pedofília.

També oferim consultoria, supervisió i capacitació a organitzacions i professionals de diversos camps, com per exemple el jurídic, psicològic, mèdic i docent i donem suport, atenció i derivació pel tractament a les persones que ho necessitin, ja siguin víctimes (directes o indirectes) o persones que presenten trastorns de preferència sexual cap als infants o adolescents i/o que hagin realitzat conductes sexuals inadequades.

S’estima que fins a un 5% d’homes joves i adults presenten pensaments, desitjos, fantasies i/o conductes d’Abús Sexual Infantil. Com es pot prevenir l’abús per part d’aquestes persones?

Els estudis assenyalen que la presència d’una parafília, en aquest cas la pedofília, és un factor de risc per a dur a terme actes de violència sexual contra infants i adolescents, així com un predictor molt potent de futura reincidència. La prevenció en aquest cas passa pel tractament i per intervenir sobre els elements que sabem que poden afavorir l’abús sexual infantil, com poden ser les actituds favorables a la violència sexual, la manca d’habilitats interpersonals, els dèficits d’autorregulació sexual i emocional i la baixa empatia.

Els resultats obtinguts en altres països on existeixen recursos terapèutics pel tractament de la pedofília assenyalen que s’observen millores en aquestes àrees problemàtiques, que es tradueix en una menor probabilitat de dur a terme actes de violència sexual infantil. Per això, és imprescindible poder donar una resposta abans que es produeixi el fet, adreçant-nos a aquest col·lectiu de risc.

PrevenSI aborda la problemàtica oferint atenció a pedòfils i consumidors de pornografia infantil. Quina atenció els hi doneu?

Quan un pedòfil o un pederasta busca ajuda per tractar el seu problema, o bé no sap com trobar-la o bé comença un peregrinatge per diferents professionals que el van derivant d’un lloc a un altre, fins que dona amb l’especialista adequat o desisteix en la seva cerca. PrevenSI vol oferir informació, atenció i orientació a aquestes persones, així com la seva derivació a la xarxa de recursos especialitzats disponibles a la seva comunitat. Creiem que poder garantir una correcta atenció es traduirà en una prevenció més efectiva de la violència sexual infantil.

Al voltant del 50% dels infants i/o adolescents s’han vist exposats de manera involuntària a pornografia a través de la xarxa. Teniu pensat treballar amb el jovent perquè prengui consciència d’aquesta realitat?

Sí, l’abordatge integral també contempla aquest col·lectiu. La pubertat i l’adolescència constitueixen uns períodes crítics del desenvolupament psicosexual, on és habitual que s’utilitzi la pornografia com a mitjà per obtenir gratificació sexual. Tot i que la pornografia no és un factor de risc en sí mateix, sabem que perpetua tota una sèrie de creences i actituds estereotipades sobre la dona i la sexualitat, com poden ser la cosificació de la dona, o l’ús de la humiliació o la violència com a conducta associada a la interacció sexual.

Així mateix, la combinació amb altres factors, com trets antisocials o la hipersexualització, poden augmentar el risc de comportaments sexuals inadequats. En ocasions, el consum de pornografia infantil es produeix per ‘escalada’. Es comença amb el consum de pornografia adulta que, a través d’un procés d’habituació, deixa d’excitar i motiva que es vagi cercant altre material cada cop més extrem, fins arribar a la pornografia infantil, que poden acabar normalitzant.

Una de les vostres actuacions és desplegar una campanya de sensibilització ciutadana. En què consistirà?

Tot i que encara no podem desvetllar la campanya, l’objectiu d’aquesta és que pugui arribar a totes les persones implicades (des de l’entorn familiar més proper, passant per la comunitat, els i les professionals i fins el propi abusador), interpel·lant-los a que es comprometin de manera activa i responsable en la prevenció de la violència sexual contra infants i adolescents.

La vostra iniciativa ha pres exemple d’iniciatives que han funcionat arreu d’Europa.

PrevenSI parteix d’experiències internacionals innovadores, no només d’Europa, sinó d’arreu del món. Per exemple, un dels programes més rellevants és l’Stop It Now! que té el seu origen als Estats Units, creat l’any 1992 per una dona que va patir violència sexual en la seva infància. Aquest programa amplia el focus de prevenció i s’adreça, no només a les víctimes, sinó a diferents col·lectius.

El programa s’ha expandit arreu del món i té una presència rellevant a Europa, especialment al Regne Unit i Holanda. Es tracta d’un programa que compta amb diverses línies d’actuació preventiva: mitjançant una plataforma web proporciona informació, educació i formació, així com ajuda i suport telefònic i telemàtic confidencial a víctimes, l’entorn familiar i professional, així com als propis abusadors.

Altres projectes inspiradors?

Una altra de les iniciatives pioneres a Europa és el projecte Dunkelfeld, que funciona des de 2005 a Alemanya. Aquest servei, ofereix tractament gratuït i confidencial a persones que busquen ajuda terapèutica per a controlar el seu desig i preferència sexual pels infants i/o adolescents. Fins el moment, més de 9.500 persones d’aquell país han contactat amb aquest recurs per demanar ajuda.

Existeixen altres iniciatives que treballen amb aquest mateix enfocament que també ens han inspirat, com el PrevenTell a Suècia, el StopSO al Regne Unit, l’Associació Ange Bleu a França, The Global Prevention Project o Pedo-Help que donen cobertura internacional.

Quines són les claus per fer desaparèixer l’abús sexual infantil?

És imprescindible que els professionals que treballen amb infants i adolescents, o bé aquells que puguin rebre una demanda d’ajuda per part d’un pedòfil, estiguin adientment formats i preparats per detectar i atendre qualsevol situació de risc. Així mateix, s’han de millorar els processos de selecció i monitorització del personal que treballa amb la població infanto-juvenil, per tal de detectar els casos potencials. Finalment, s’han de crear o potenciar els recursos dirigits al tractament de pedòfils o pederastes, per tal de minimitzar el risc de violència sexual infantil.

Aquest tipus d’accions involucren a diversos operadors provinents de diferents àmbits i contextos i requereixen tant el suport comunitari, com institucional i econòmic. Des de PrevenSI creiem que la prevenció de la violència sexual contra infants i adolescents és una responsabilitat col·lectiva que demana la implicació activa de tota la societat.

Afegeix un comentari nou