Com contractar per als casals d’estiu?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
El Reial Decret 32/2021 va fer desaparèixer el contracte d’obra i servei. Font: Fundesplai.
En cas que la persona treballadora faci més de 10,5 mesos a l’any passarà de tenir un contracte fix discontinu a un indefinit ordinari. Font: Fundesplai.
En cas que la persona treballadora faci més de 10,5 mesos a l’any passarà de tenir un contracte fix discontinu a un indefinit ordinari. Font: Fundesplai.
El Reial Decret 32/2021 va fer desaparèixer el contracte d’obra i servei. Font: Fundesplai.

Com contractar per als casals d’estiu?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

La reforma laboral ha fet canvis significatius en els tipus de contractes que les entitats del lleure han de tenir en compte.

Arriba l’estiu i comença la temporada de casals i colònies i, això, provoca la contractació de monitors i monitores entre altres llocs de treball que, anteriorment, es traduïen en contractes d’obra i servei. Però la reforma laboral de 2022 va incorporar canvis significatius, com l’eliminació d’aquest tipus de contracte, entre d’altres.

Per aquest motiu, i entenent que aquests canvis poden generar grans confusions i dubtes i que té un especial impacte en la gestió de les entitats del lleure, l’equip de Suport Tercer Sector, departament de Fundesplai ha creat la guia ‘Com contractar per als casals d’estiu? 10 preguntes i respostes’.

Tipus de contractes que es poden fer

Quan una entitat del lleure necessita contractar una persona per a un casal d’estiu té dues opcions. Per una banda, pot optar per un contracte temporal o pel nou tipus que és el fix discontinu. Aquesta decisió dependrà de les necessitats de l’organització.

En cas que sigui un contracte temporal ha de respectar les següents qüestions:

 • El contracte no pot ser de més de 90 dies a l’any.
 • El contracte ha d’indicar la data de finalització.
 • Quan finalitzi el contracte, la persona treballadora té dret a una indemnització de dotze dies per any treballat.
 • Si el contracte té una durada inferior a 30 dies, la Seguretat Social penalitzarà a l’organització amb 27,53 €.

Quan és un contracte fix discontinu s’ha de tenir en compte:

 • Ha d’explicar la jornada i la distribució horària i el període d’activitat.
 • S’ha de cridar a les persones amb aquest tipus de contracte cada temporada.
 • Quan s’acaba la temporada el contracte queda suspès i, això fa, que no s’ha d’indemnitzar a la persona treballadora.

Cal tenir en compte que el contracte fix discontinu està pensat per a llocs de feina estacionals i vinculats a activitats temporals, com són els casals i colònies d’estiu. Així mateix, s’ha de tenir present que en cas que una persona amb un contracte fix discontinu superi els 10,5 mesos de feina el seu contracte haurà de convertir-se en fix ordinari.

Segons Suport Tercer Sector, “aquesta situació s’està discutint per aconseguir una solució, ja que posa de manifest un desconeixement del sector del lleure i la motivació d’aquestes situacions, de vegades, impossibles d’afrontar d’una altra manera.”

Obligacions de l’entitat

Quan l’organització decideix utilitzar els contractes fixos discontinus ha de tenir en compte les següents obligacions:

 • Cada temporada dels casals d’estiu, l’entitat ha de cridar les persones amb aquest contracte, ja que del contrari es considerarà un acomiadament i tindrà dret a la indemnització corresponent. Així mateix, es contempla que en cas que per raons justificades l’organització no pugui cridar la persona ho pot fer durant un any, però no més.
 • Si l’entitat crida a la persona, però ella no pot venir a treballar es considerarà una baixa voluntària definitiva.
 • L’organització pot cridar per fer un casal d’estiu a una persona que estigui contractada durant el curs escolar si la relació laboral no supera els 10,5 mesos a l’any, ja que del contrari passarà a fix ordinari.

Com ha de ser la crida?

L’Estatut dels Treballadors especifica que serà el conveni col·lectiu el qual dictarà el criteri de crida. En el cas del conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural la crida s’haurà de realitzar amb quinze dies d’antelació i l’ordre serà segons l’antiguitat de les persones treballadores a l’entitat.

La crida s’haurà de dur a terme per escrit per correu electrònic o, fins i tot, per WhatsApp. Així mateix, pel que fa al contingut de la crida haurà de contenir el següent:

 • La data d’incorporació (intentant el màxim possible respectar els quinze dies d’antelació).
 • Especificar les tasques que s’hauran de fer.
 • Definir la jornada i la distribució horària que haurà de desenvolupar la persona.