Com es regula el dret al descans?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
L’Estatut dels Treballadors regula el descans de les persones treballadores. Font: Canva.
L’Estatut dels Treballadors regula el descans de les persones treballadores. Font: Canva.
Normalment, les jornades laborals seran de nou hores com a màxim amb un descans mínim de dotze hores entre jornades. Font: Canva.
Normalment, les jornades laborals seran de nou hores com a màxim amb un descans mínim de dotze hores entre jornades. Font: Canva.

Com es regula el dret al descans?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

El descans és fonamental per a la salut física i mental de les persones treballadores.

L’Estatut dels Treballadors (ET) és la normativa amb la qual es regula els drets i deures de les persones treballadores, tot i que els convenis laborals o els acords de les persones representants amb l’organització poden fer modificacions, sempre que es respecti la llei. El descans de les persones treballadores el regula l’ET.

Jornada laboral

Segons el que determina l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, com a norma general, les persones treballadores hauran de fer jornades laborals no superiors a nou hores. Igualment, entre les jornades haurà de passar un mínim de dotze hores de descans i les jornades no podran ser superiors a quaranta hores per setmana.

Tanmateix, pot ser diferent si el conveni de treballadores dictamina el contrari o les persones representants de les treballadores hagin arribat a un acord amb l’organització. Però, cal tenir present que els descansos no poden ser inferiors als marcats per llei.

La persona treballadora té dret a conèixer el dia i hora de la seva jornada laboral amb un període mínim de cinc dies d’antelació.

Cal recordar que des del 12 de maig del 2019, s’ha de fer un registre horari de les jornades laborals.

Descansos mínims

A més de les dotze hores de descans entre jornades laborals, cal tenir present que si la jornada és superior a sis hores, les persones treballadores tindran dret a un descans mínim de quinze minuts. El descans es considerarà temps de feina si així ho dictamina el conveni col·lectiu o el contracte de feina. Si la persona és menor d’edat, a partir de les quatre hores i trenta minuts de feina, el descans tindrà una durada mínima de trenta minuts.

Així doncs, si la persona és menor d’edat, no podrà fer jornades superiors a vuit hores, incloses les hores de formacions de l’entitat.

Pel que fa als descansos mínims setmanals, les persones treballadores tindran dret a un descans mínim d’un dia i mig ininterromput per setmana. Però és acumulable fins als catorze dies. Normalment, serà, com a mínim, des de la tarda del dissabte fins a tot el diumenge sencer o el diumenge sencer fins al dilluns a la tarda. Tot i que els dies podran ser altres segons conveni. Si la persona és menor d’edat, haurà de tenir un descans mínim de dos dies per setmana.

Dret irrenunciable

Cal dir que els descansos laborals són irrenunciables, això vol dir que ni l’entitat ni la persona treballadora pot escollir que els descansos siguin retribuïts per no gaudir-los. Aquesta mesura és preventiva, per tenir cura de la salut física i mental de les persones treballadores. Així doncs, no respectar els descansos fa més probable els accidents laborals i malalties professionals.

Igualment, en cas de no respectar la normativa en relació amb els descansos i les jornades laborals, l’organització haurà de fer front a sancions. En cas que sigui una multa de grau mínim, serà de 751 a 1.500 euros, si és de segon grau de 1.501 a 3.750 euros i, en última instància, si és de grau màxim de 3.751 a 7.500 euros.

En cas de dubtes relacionats amb el descans laboral o altres qüestions vinculades a la gestió de les organitzacions es pot consultar el servei d’assessorament.