Jubilació anticipada per a persones amb discapacitat igual o superior al 45%

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
El BOE estableix un llistat de malalties amb les quals es podrà optar a la jubilació anticipada. Font: Canva.
El BOE estableix un llistat de malalties amb les quals es podrà optar a la jubilació anticipada. Font: Canva.
Les persones treballadores que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% es podran jubilar a parir dels 52 anys. Font: Canva.
Les persones treballadores que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% es podran jubilar a partir dels cinquanta-dos anys. Font: Canva.

Jubilació anticipada per a persones amb discapacitat igual o superior al 45%

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% es podran jubilar als cinquanta-sis anys, mentre que les que en tinguin un 65% o més ho podran fer als cinquanta-dos anys.

Segons el Reial decret 370/2023, de 16 de maig, des de l’1 de juny de 2023 les persones treballadores amb una discapacitat igual o superior al 45%, i que tinguin una cotització d’almenys cinc anys amb la discapacitat reconeguda, poden jubilar-se anticipadament.

És important que les entitats del tercer sector tinguin en compte aquesta novetat, ja sigui per a les seves treballadores com per difondre aquest dret a les persones que donen suport i se'n puguin beneficiar.

Qui pot optar a la jubilació anticipada per discapacitat?

La primera consideració que es tindrà en compte per accedir a aquesta jubilació anticipada és que la persona (sigui treballadora per compte d’altri, compte propi o estigui a l'atur) tingui una discapacitat igual o superior al 45%. Així mateix, una gran novetat que implementa la normativa és que el percentatge requerit de la discapacitat pot provenir d’una patologia o de la suma de més d’una afecció.

Una altra qüestió ineludible és que la persona treballadora ha d’haver cotitzat almenys quinze anys, que és el mínim per poder demanar la jubilació, i cinc han d’haver estat amb un grau de discapacitat acreditat superior o igual al 45%.

Justificació necessària

El grau de discapacitat s’ha de justificar amb un informe mèdic, on s'ha d'indicar la data a partir de la qual es pateix la malaltia, el percentatge de discapacitat i la patologia en qüestió. A més a més, s'ha d'acreditar que s'ha tingut la discapacitat durant almenys cinc anys del total cotitzat.

Igualment, almenys una de les afeccions ha d’aparèixer en el llistat de patologies establert i suposar com a mínim un 33% de discapacitat.

Llistat de patologies vàlides:

  • Discapacitat intel·lectual.
  • Paràlisi cerebral.
  • Anomalies genètiques: síndrome de Down, síndrome de Prader Willi, síndrome X fràgil, osteogènesi imperfecta, acondroplàsia, fibrosi quística o malaltia de Wilson.
  • Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).
  • Anomalies congènites secundàries a Talidomida.
  • Seqüeles de la pòlio o síndrome postpòlio.
  • Dany cerebral (adquirit): traumatisme cranioencefàlic o seqüeles de tumors del Sistema Nerviós Central (SNC).
  • Malaltia mental: esquizofrènia o trastorn bipolar.
  • Malaltia neurològica: esclerosi lateral amiotròfica, esclerosi múltiple, leucodistròfies, síndrome de Tourette o lesió medul·lar traumàtica.

Altres consideracions a tenir en compte

Cal tenir en compte que en cas de patir una discapacitat igual o superior al 65%, la jubilació es pot demanar a partir dels cinquanta-dos anys. Aquesta modificació suposa un avanç i millora dels drets de les persones amb discapacitat que han de conèixer especialment les entitats sense ànim de lucre. De fet, la jubilació ordinària actual és als seixanta-set anys o als seixanta-cinc, si s'acrediten trenta-vuit anys i sis mesos cotitzats.

D'altra banda, el llistat de les malalties es podrà actualitzar periòdicament mitjançant l’Ordre Ministerial del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. L’ordre passarà per consulta prèvia del Consell Nacional de la Discapacitat (abans de l’1 de desembre de 2023).