Quines novetats afecten les activitats de lleure en les quals hi participen menors? (I)

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Francisca Cardona
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Quines novetats afecten les activitats de lleure en les quals hi participen menors? (I)

Suport Tercer Sector – Jurídic
Resum: 

Les entitats que organitzin activitats d’educació en el lleure a Catalunya en les quals hi participin més de quatre menors de 18 anys han d’aplicar el Decret 267/2016.

El Decret 267/2016, d’activitats d’educació en el lleure en les quals hi participen menors de 18 anys, ha entrat en vigor l’1 de novembre.

Quin és l’objecte del Decret?

Segons l’article 1, el Decret regula les activitats d’educació en el lleure i algunes activitats esportives que tinguin lloc a Catalunya i en les quals hi participin més de quatre menors de 18 anys, independentment de qui organitzi l’activitat, és a dir, persones físiques, jurídiques, públiques o privades.

Queden excloses, entre d’altres, les que es porten a terme a ludoteques públiques sense pernoctació o aquelles que es fan durant el període escolar i a les quals hi assisteixen únicament alumnes i professorat.

El concepte activitats d’educació en el lleure inclou, segons l’article 2:

  • Casals de vacances: qualsevol activitat que es fa en època de vacances escolars sense que els o les participants hi passin la nit.
  • Colònies: a diferència de l’anterior sí hi ha pernoctació.
  • Ruta: marxa itinerant en la qual es fa nit en un lloc diferent. És requisit que l’organitzador estigui registrat al Cens d’entitats juvenils.
  • Acampada: activitat en la qual es passa la nit a l’aire lliure.
  • Camp de treball: activitat en la qual les persones participants porten a terme un treball social o comunitari o bé col·laboren en projectes.

Com a novetat, s’inclouen també algunes activitats esportives, com les següents:

  • Casals esportius: són casals de vacances en els quals es practiquen una o més especialitats esportives, per tant, sense pernoctació.
  • Estades o campus esportius: colònies en les quals es practiquen un o més esports, amb pernoctació.
  • Ruta esportiva: marxa itinerant que pot organitzar-se per qualsevol entitat no inscrita en el Cens d’entitats esportives, en la qual es practica una o més activitats esportives.

Qui intervé en les activitats?

Els articles 3 i 4 regulen qui intervé en les activitats.

En primer lloc, es defineix qui és el o la responsable de l’activitat, que és la persona que assumeix la responsabilitat de realitzar l’activitat. L’article 11 recull les seves obligacions i l’article 13 fa recaure en aquesta l’obligació de compliment dels requisits establerts als articles anteriors.

A més, hi ha una persona dirigent, que és qui porta a terme directament les activitats amb les i els participants.

La persona responsable de l’activitat i les persones dirigents formen l’equip de dirigents, que han de ser majors d’edat.

Finalment, hi ha el personal de suport logístic, que no tenen al seu càrrec menors participants. Entre el personal de suport hi pot haver majors de 16 anys, sempre i quan compleixin els requisits que estableix el Decret.

Totes les persones que estiguin en contacte amb menors estan obligades a presentar certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

Quines són les ràtios segons el número de participants?

El Decret distingeix segons hi hagi participants menors de 3 anys o no:

a)En el cas que no hi hagi participants menors de 3 anys:

Fins a 10 participants, hi ha d’haver 2 persones dirigents de les quals una ha de tenir la titulació de monitora.

D’11 a 20 participants, hi ha d’haver 2 persones dirigents i la persona responsable ha de tenir el títol de monitora.

De 21 a 24 participants, hi ha d’haver 3 persones dirigents i dues han de ser monitores.

A partir de 25 participants, la persona responsable ha de ser directora i cada 10 participants més, s’incrementa en una el nombre de persones dirigents. Així mateix, en aquests casos, el 60% han de ser titulades.

b)En el cas que hi hagi participants menors de 3 anys:

Fins a 16 participants, el mínim són dues persones responsables i una d’elles ha de tenir titulació específica de monitora. L’altra pot tenir titulació d’educació infantil.

De 17 a 24 participants, hi ha d’haver 3 persones dirigents i 2 d’elles han de ser monitores. La tercera pot tenir titulació d’educació infantil.

A partir de 25 participants, hi ha d’haver 4 persones dirigents i s’incrementa en una persona més cada 8 participants. La persona responsable ha de ser directora i el 50% ha de ser o directora o monitora. La resta poden estar titulades en educació infantil.