Quines novetats afecten les activitats de lleure en les quals hi participen menors? (II)

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Francisca Cardona
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Quines novetats afecten les activitats de lleure en les quals hi participen menors? (II)

Suport Tercer Sector – Jurídic
Resum: 

Les entitats que organitzin activitats d’educació en el lleure a Catalunya en les quals hi participin més de quatre menors de 18 anys han d’aplicar el Decret 267/2016.

El Decret 267/2016, d’activitats d’educació en el lleure en les quals hi participen menors de 18 anys, ha entrat en vigor l’1 de novembre.

Quines són les titulacions que s’accepten?

Segons l’article 4, els requisits de titulació no s’apliquen al personal de suport logístic.

Les titulacions que s’accepten són les següents:

1.- En el cas d’activitats d’educació en el lleure:

A) Pot ser monitor o monitora qui tingui el diploma de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut o el certificat de professionalitat de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Servei d'Ocupació de Catalunya - SOC).

B) Pot ser director o directora qui tingui el diploma de director d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut, el certificat de professionalitat de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (SOC) o els títols de tècnic d’animació sociocultural o tècnic d’animació sociocultural i turística.

2.- En cas d’activitats esportives:

A) pot ser monitor o monitora qui estigui inscrit com a monitor/a al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.

B) pot ser director o directora qui estigui inscrit com a director/a al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya o col·legiat en el Col·legi de Llicenciats en educació física i ciències de l’activitat física i de l’esport de Catalunya.

Quines són les assegurances que s’han de contractar?

L’article 5 regula les assegurances que han de contractar les entitats organitzadores d’activitats de lleure.

La regulació de les assegurances per a les activitats esportives es recull al Decret 56/2003, que regula les activitats fisicoesportives en el medi natural, i al Decret 58/2010 de les entitats esportives.

Les entitats organitzadores d’activitats de lleure han de contractar dos tipus d’assegurances:

1.- Assegurança de responsabilitat civil amb límits d’indemnització mínims de 300.000€ per víctima i 1.200.000€ per sinistre.

2.- Assegurança d’accident amb cobertures de 6.000€ per assistència sanitària, 5.000€ per defunció i 6.500€ per invalidesa permanent.

Quan hi ha obligació de notificar una activitat?

Segons l’article 10, s’han de notificar les activitats sense pernoctació –casals de vacances o esportius-, que tinguin lloc durant 4 dies consecutius o més.

Les colònies, estades o campus esportius, rutes o rutes esportives, acampades i camps de treball, que sí inclouen pernoctació, s’han de notificar si aquesta dura més de 2 nits consecutives.

L’article 9 regula les activitats mixtes, que exigeixen la notificació de dues activitats.

Les notificacions es poden fer per via telemàtica, amb 7 dies d’antelació, o presencialment, almenys 20 dies abans que comenci l’activitat.

Quines altres obligacions estableix el Decret?

Entre d’altres, interessa destacar les obligacions següents:

L’article 8 estableix els requisits de les instal·lacions on es pot pernoctar i l’article 15 els requisits de les instal·lacions esportives.

L’article 12 recull la documentació obligatòria durant la realització de l’activitat.

L’article 16 obliga a adaptar les ràtios en el cas que hi hagi participants amb discapacitat i garantir les condicions d’accessibilitat.

Finalment, l’article 17 remet a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, aplicable a les dades personals que disposi l’entitat organitzadora.