Carles Agustí: Cal superar el concepte tradicional de presencialitat

 Font:
Font:

Carles Agustí: Cal superar el concepte tradicional de presencialitat

Resum: 

Carles Agustí, Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme de l'Ajuntament de Barcelona, ens explica quins són, segons ell, els reptes de futur de l'associacionisme i el voluntariat.

Superar el concepte tradicional de presencialitat

Les entitats i associacions han de reflexionar sobre la superació del concepte clàssic de presencialitat en la realització de les seves reunions i activitats internes i externes. L’evolució de la societat ens ha portat al desenvolupament de moltes maneres diverses de relació i realització de les activitats que van molt més enllà de la tradicional presencialitat a la seu social de l’associació.
La seu social és sempre necessària, per coordinar activitats i com a punt de trobada, però cal diversificar amb altres mètodes de reunions i activitats. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació ens obren un ventall de possibilitats per fer-ho possible.

Co-creació Co-innovació Co-working

Les noves formes i eines de participació ciutadana són també perfectament vàlides per a les associacions per tal de modernitzar i diversificar els seus canals de comunicació i participació interna. Les eines que la tecnologia ens ofereix en forma d’espais de treball comú a la xarxa (co working) i de plataformes col·laboratives per a la generació d’idees (co-creació i co-innovació) permeten generació d’idees per al desenvolupament i millora de l’entitat, alhora que, en ser on-line, permeten la participació en la generació d’aquestes també dels associats no actius.

Torna a la pàgina dels reptes de futur

Comentaris

Totalment d'acord. Quines plataformes esteu utilitzant per co-working, co-creació i co-innovació a Pere Tarrés?

Afegeix un comentari nou