Fabian Mohedano: cal organitzar el temps de manera més social i dissenyar una formació per a la base de les entitats

 Font:
Font:

Fabian Mohedano: cal organitzar el temps de manera més social i dissenyar una formació per a la base de les entitats

Resum: 

Fabian Mohedano, secretari general del Moviment Laic i Progressista i consultor en usos del temps, ens explica quins són, segons ell, els reptes de futur de l'associacionisme i el voluntariat.

Organitzar el temps del sector de manera més flexible: Cap un Temps+Social


Gestionar el temps en el tercer sector és important contribuir decididament a fer possible el desenvolupament de les persones. Cal un canvi de cultura en les organitzacions per fer possible la compaginació del temps social i el personal. Caminar cap a una cultura de productivitat i de flexibilitat en les organitzacions requereix eines coneixedores de la seva realitat amb instruments i mètodes adaptats, sobretot que facin possible la compenetració harmònica dels ritmes de les persones voluntàries i les treballadores.


La gestió del temps en el tercer sector és necessària per tal d'afrontar decididament la sistematització i la potenciació de formació als dirigents com a fórmula per transformar les organitzacions que tinguin una repercussió sobre activistes i treballadors. Això es tradueix en la voluntat d'acollir-se a models integrats amb eines, instruments i mètodes en el nivell macro, meso i micro.


A nivell macro, la certesa que el tercer sector vol tenir una clara vocació de lideratge polític, amb capacitat d'incidir en els processos socials, amb l'objectiu d'estendre una forma d'organització social del temps favorable a la seva activitat. A nivell meso, la necessitat d'una transformació dels horaris i dels calendaris a les organitzacions. I a nivell micro, la recerca de solucions que afecten directament sobre la responsabilitat desenvolupada per la persona.


Dissenyar formació per a tota la base social de les entitats


En l’actual situació de crisi i de reducció del suport econòmic per part de l’administració, l'associacionisme ha d'anticipar-se als nous escenaris amb una nova filosofia. Aquesta ha de tenir com a prioritat un nou plantejament estratègic en el que es prioritzi el desenvolupament de les persones, de la base social, principal actiu de les organitzacions sense afany de lucre. Cal que les organitzacions dissenyin un pla de formació per al conjunt d'activistes, dirigents, treballadors i formadors. Compartir el coneixement és fonamental per fer el debat d'idees que requereix la construcció d'un projecte associatiu sòlid. Cal aprendre dels models que ofereix l'escoltisme, una proposta educativa centenària que centra la seva força en la pedagogia de la participació activa i en el progrés personal dels seus membres.

Torna a la pàgina dels reptes de futur

Afegeix un comentari nou