3 perfils per la Junta Directiva de l’associació: pencaires, estrategues i relacionals

 Font:

3 perfils per la Junta Directiva de l’associació: pencaires, estrategues i relacionals

Resum: 

Quins rols existeixen dins les juntes directives de les entitats? Com faciliten o dificulten aquestes la participació interna? Tot plegat ho analitza en Roger Buch.

 Font:

Roger Buch

Politòleg. Responsable del Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya. Professor de la Universitat Ramon Llull i expert en participació i tercer sector.

més articles de Roger Buch

La participació interna a les associacions abraça molts temes i tots ells importants. En aquest mateix espai un dia vam parlar de com millorar les assemblees de socis i avui parlem de quins perfils podem tenir en compte a l’hora de configurar la junta directiva d’una associació.

Tot i que en algunes associacions són habituals les eleccions entre diferents candidatures, en molts casos el que costa Déu i ajuda és configurar la llista de la junta directiva. Els que impulsen la candidatura fan un esforç per buscar gent i “enredar-los” en el projecte. Però no n’hi ha prou amb triar-los sinó que cal que sigui gent compromesa i amb ganes. I a més, caldrà pensar en una junta directiva equilibrada. És a dir, que en la composició de la junta s’hi puguin reconèixer els diferents perfils d’una entitat. Per exemple, els més habituals són els d’edat o els de gènere. Realment es fan força esforços per aconseguir que la junta sigui equilibrada i hi hagi una proporció d’homes i dones, de grans i joves semblant al de la base social de l’entitat. Així, si d’entrada els candidats espontanis són d’un determinat perfil, molt sovint es fa un esforç per convèncer els d’altres perfils, que si bé hi són, no mostren d’entrada una voluntat explícita de formar part de la junta. Fins i tot hi ha associacions més grans, que vetllen per mantenir equilibris territorials o de tipus ideològic.

Això està molt bé i s’ha de fer, i déu n’hi do els maldecaps que suposa. Però... més que qui ets o què representes, el que també és important en una junta directiva és el què hi vas a fer. Per entendre’ns un no va a la junta a fer d’“home” o de “veterà” o de “Girona”, un hi va a fer alguna altra cosa. I quins són els perfils que busquem en una junta directiva? A vegades tendim a pensar a buscar un especialista per cada tema diferent que tracti l’entitat o a pensar en persones sobretot per les tasques orgàniques que haurà de fer. Però més enllà de pensar en els càrrecs o responsables de projectes, fóra bo que a les juntes directives es cobrissin sobretot aquests tres perfils: pencaires, estrategues i relacionals.

Els pencaires han de tenir temps i han de ser bons treballant i executant projectes. Per entendre’ns, entre reunió i reunió de la junta directiva han d’esmerçar moltes hores fent seguiment de temes i organitzant activitats. Depenen de l’edat i dels compromisos familiars i laborals, i tenint en compte que la participació en la junta és voluntària, no tothom pot ser igual de pencaire durant totes les èpoques de la vida...

Els estrategues, tenen bones idees i sobretot són lúcids. Potser treballen i fins i tot parlen poc però quan s’expressen poden ser especialment clarividents i creatius a l’hora de diagnosticar què està passant a la societat o de suggerir quina posició pot tenir l’associació en un determinat debat. Els estrategues desencallen i tant pot ser que perquè tinguin molta experiència com perquè, al contrari, no estiguin gaire contaminats per les rutines de l’associació i siguin molt lúcids.

Els relacionals, aquells que tenen contactes, que coneixen molta gent, tant antics directius de l’associació com persones d’altres organitzacions. Són aquells que amb una trucada poden desencallar un tema o posar-se en contacte amb alguna altra entitat que coneixen. Potser no tenen molt de temps ni són brillants però la seva presència a la junta pot aportar, en un moment determinat, recursos de tot tipus.

Un bon equilibri entre pencaires, estrategues i relacionals pot ser garantia d’èxit d’una junta directiva. Tu ets jove, dona i de gran ciutat, i a la junta hi aportaràs una sensibilitat especial des d’allò que ets i representes, però sobretot hi vas a pencar, a donar-hi idees o a teixir relacions, o fins i tot, en alguns casos, totes tres coses a la vegada.

Afegeix un comentari nou