Gestió de conflictes i poder

 Font: F Pere Tarrés

Gestió de conflictes i poder

Resum: 

Quina opinió tinc dels conflictes? com els gestionem a la nostra entitat? i les emocions, hi tenen cabuda? quin lloc ocupo a la meva entitat? quina relació tinc amb el poder?

 Font:

Núria Mateu Almacellas

Llicenciada en Psicologia, postgraduada en Cultura de Pau i formant-se en Treball de Processos des del 2012. Actualment, a Fil a l’agulla acompanya processos individuals, facilita i forma grups i organitzacions.

@Filalagullacoop

més articles de Núria Mateu Almacellas

Una de les coses que constato quan imparteixo un curs sobre conflictes és que davant la paraula conflicte sovint les persones tenim ganes que aquests no existeixin. Això és perquè, arran de les experiències que hem viscut, sovint ens vénen al cap imatges de violència, sensacions de por (que ens facin mal, que les relacions es malmetin, que se’n vagi en orris l’entitat…), i finalment, un sentiment que això no hauria d’estar passant i si passa és perquè alguna cosa hem fet malament.

Però, malgrat que de vegades ho desitgem amb totes les nostres forces, els conflictes no deixaran d’existir. El millor que podem fer per minimitzar el perill i el risc de fer-nos mal és plantejar-nos la possibilitat de fer-nos amigues del conflicte. És més, si els podem mirar des d’un altre punt de vista i veure’ls com una oportunitat, són la via més ràpida d’aprendre més sobre nosaltres i créixer com a entitat.

I com ho podem fer? Fomentant les habilitats necessàries per gestionar-los, i això vol dir també gestionar les emocions i el poder.

En relació amb la gestió emocional, val a dir que és quelcom que tradicionalment no hem prioritzat gaire a les entitats. Tot i així, en els darrers temps això ha començat a canviar: cada vegada més s’estan creant comissions de cures, es fan assemblees emocionals o es guarden espais en les reunions per preguntar-se “com estem?”.

Pel que fa al poder, moltes vegades quan entrem en conflicte amb algú perdem el contacte amb el poder propi, projectant-lo en l’altra persona. Altres vegades no tenir consciència del poder que tenim ens fa no veure l’altre i a fer-li mal sense ni tan sols notar-ho. En qualsevol cas, l’altre esdevé més altre, i jo més jo, creant dues identitats separades i allunyades entre elles, amb dificultats per escoltar-nos i veure que l’altra també soc jo.

I què fem doncs amb el poder? El poder és quelcom que tothom té, és la capacitat que tenim d’incidir en el nostre entorn. Té una dimensió personal (el podem desenvolupar al llarg de la nostra vida, i és una font inesgotable) i una dimensió sociopolítica, és a dir, ens ve donat (per exemple, per la classe social, pel nostre origen, el gènere, l’orientació sexual, etc.) i té a veure amb quines coses estan més valorades en la societat en què vivim. Així, el poder està relacionat amb els privilegis. I una qüestió important en tot això és que sovint no som conscients dels privilegis que tenim i del poder que ens confereixen. És aleshores quan en podem fer un mal ús. Per això, quan parlem de gestionar conflictes també és important tenir en compte aquest aspecte.

Dit això, el que us proposem són una sèrie de preguntes i reflexions al voltant d’aquests temes: quina opinió tinc dels conflictes? com els gestionem a la nostra entitat? i les emocions, hi tenen cabuda? quin lloc ocupo a la meva entitat? quina relació tinc amb el poder?

Afegeix un comentari nou