IA a les organitzacions sense ànim de lucre

Les tres àrees principals de l'impacte de la IA a les organitzacions sense ànim de lucre: automatització, anàlisi de dades i relacions amb les persones. Font: Pixabay

IA a les organitzacions sense ànim de lucre

Resum: 

El desenvolupament de sistemes d'Intel·ligència Artificial (IA) per a donar suport a les organitzacions sense ànim de lucre pot ser un repte a causa de la naturalesa única dels problemes que aborden.

 Font:

Queralt Prat-i-Pubill

Doctora en filosofia i en ciències del management. Col·labora en diverses universitats i investigadora en el desenvolupament de la qualitat humana i creació d’entorns on la creativitat i la innovació siguin l’eix de l’organització.

més articles de Queralt Prat-i-Pubill

Recentment, Datakind, una organització sense ànim de lucre que proporciona dades a altres organitzacions sense ànim de lucre, va crear un sistema capaç d'avaluar el nivell de pobresa de diferents zones d'Àfrica mitjançant imatges de satèl·lit creant un nou tipus de decisió d'assignació de recursos. Aquest és només un exemple de com es pot utilitzar la intel·ligència artificial en l’àmbit associatiu.

El desenvolupament de sistemes d'Intel·ligència Artificial (IA) per a donar suport a les organitzacions sense ànim de lucre pot ser un repte a causa de la naturalesa única dels problemes que aborden. És possible que els sistemes d'IA comercialitzats no siguin adequats i desenvolupar sistemes personalitzats pot ser prohibitiu. Tanmateix, hi ha una conscienciació creixent entre els donants sobre el valor d'aquests sistemes d'IA i s’està començant a donar suport financer per desenvolupar les capacitats d'IA per aplicacions en aquests entorns. Paral·lelament, les organitzacions sense ànim de lucre enfocades en l’IA també reben finançament per crear plataformes basades en sistemes intel·ligents per tal que altres organitzacions se’n beneficiïn.

En termes generals, la IA pot donar suport a les necessitats de les entitats de l’àmbit associatiu en tres grans línies:

  1. Automatització i millora dels processos organitzatius. Per exemple, en els sistemes de recaptació de fons es poden utilitzar tècniques d’IA per identificar donants potencials, predir hàbits de donació i crear campanyes personalitzades per augmentar el compromís i les donacions; també per a racionalitzar les operacions com ara la contractació, la incorporació i la gestió de voluntaris.
  2. Comprendre les dades a la seva disposició mitjançant la seva anàlisi. Permet entendre les situacions d’una nova manera. S'ha usat per identificar patrons anormals a les dades, per classificar dades en diferents categories, per identificar tendències i patrons, per interpretar el llenguatge humà i comprendre el sentiment dels usuaris i identificar temes o problemes comuns. També es pot utilitzar per a la predicció de tendències futures a partir de la informació passada.
  3. Relacionar-se amb les persones (clients, empleats, proveïdors, usuaris). Ajudar a les organitzacions a oferir programes i serveis de manera més eficient i eficaç, per exemple, els xatbots poden oferir assistència les 24 hores del dia; crear recomanacions personalitzades; gamificar entorns per crear experiències atractives per animar els usuaris a participar.

La utilització de la IA pot ser molt avantatjosa per a les organitzacions, però poden trobar problemes típics com l'accés inadequat a les dades, els biaixos que s’accentuen en alguns sistemes en considerar opinions de la població, l'escassetat de professionals qualificats en IA i dificultats durant la implementació a causa d’una manca de comprensió i les limitacions dels sistemes d'IA.

A més, els projectes d'IA poden enfrontar-se a contratemps i fracassar per la dificultat d'implementar canvis als processos i sistemes existents. És essencial educar sobre les capacitats i limitacions de la IA i la necessitat d'un seguiment i millora constants.

La bretxa digital continua sent un problema persistent i calen esforços més concertats per garantir que les poblacions més vulnerables rebin l'educació i tinguin accés als seus beneficis.

Tanmateix, també hi ha una tendència creixent cap a un nou tipus d'accés mitjançant robots que poden relacionar-se amb els humans de maneres noves reduint aquesta bretxa digital. Per exemple, en ocasions s’estan utilitzant robots per proporcionar suport addicional al personal sanitari ajudant a pacients amb demència a relaxar-se, o a persones grans per a poder donar suport en el seu dia a dia.

En resum, la IA pot oferir enfocaments nous per avanç social i facilitar l'impacte desitjat a la societat si es fomenta l’educació i es cerca la col·laboració amb organitzacions centrades en dades per tal d’aprendre i crear aquest nou futur compartit.

Afegeix un comentari nou