La transformació digital a les entitats, millor col·laborativa

La transformació digital a les entitats, una realitat. Font: Xarxanet

La transformació digital a les entitats, millor col·laborativa

Resum: 

Deixar de pensar en clau d’entitat per passar a fer-ho en clau de col·lectiu pot ser cabdal a l'hora d'iniciar i consolidar el procés de transformació digital.

 Font:

Francesc Bassas i Bullich

Responsable de sistemes informàtics en entitats del tercer sector.

més articles de Francesc Bassas i Bullich

Iniciar i consolidar un procés de transformació digital en una entitat i fer-ho exitosament, depèn, entre d’altres factors, de vèncer les resistències de les persones al canvi, de tenir lideratges ben definits i de propiciar i reforçar una nova cultura del treball. Si bé alguns d’aquests factors presenten dificultats més accentuades en el nostre sector, aquestes són inherents a qualsevol procés d’aquestes característiques.

Tanmateix, el principal repte al qual s’enfronten les entitats, sobretot les petites i mitjanes, és vetllar per la sostenibilitat que suposa aquest canvi tant a nivell econòmic com de gestió. No és el cas d’altres sectors en els quals la incorporació de la tecnologia ve acompanyada de més recursos i estructura, o senzillament, la viabilitat de la qual ve garantida pels mateixos resultats econòmics de la seva aplicació.

Amb tot, no hem de perdre de vista que la transformació digital cobra sentit, només, si ens permet ser més eficients en l’acompliment de les nostres missions i, a poder ser, sense que això suposi un sobreesforç per a l’entitat. Una de les maneres d’aconseguir-ho és articular una estratègia digital que basi la seva acció en una de les nostres fortaleses: la cooperació.

No som un sector competitiu i sí en canvi tenim una forta cultura cooperativa. Traslladar aquesta col·laboració en el camp de la transformació digital ens aporta un doble guany: no només afrontem aquest procés d’una manera corresponsable i, per tant, més sostenible, sinó que també aconseguim condensar el màxim de recursos en les accions finals que realment (pre)ocupen a les nostres organitzacions.

Com podem afavorir aquesta col·laboració sense que això ens faci perdre energies pel camí? La clau està en afrontar la transformació obertament i deixar de pensar en clau d’entitat per passar a fer-ho en clau de col·lectiu. Anàlogament com passa amb el programari lliure, quan parlem d’aquesta obertura parlem de posar a l’abast de qui vulgui els nostres coneixements, aprenentatges, experiències, models, processos, solucions, dubtes i dificultats.

Malauradament el sector digital juga sovint en un terreny en contra d’aquesta lògica i tendeix a arrossegar-nos cap a models que anteposen el bé individual per sobre el bé comú. No per això hem de deixar d’exigir-li que s’adapti a la nostra manera de ser i convidar-lo a participar d’aquesta dinàmica que exigeix transparència i col·laboració. Necessitem professionals i proveïdors de les TIC, inclús a les diferents administracions, compromesos i compromeses amb aquesta mirada. En aquesta línia trobem en la proposta “Estratègies municipals per l'apoderament digital” un bon exemple del qual prendre nota.

Tot i que ens queda molt camí per recórrer, ja existeixen alguns projectes que participen d’aquesta voluntat de vehicular la transformació digital del Tercer Sector d’una manera oberta i cooperativa. Us deixo amb una mostra d’aquestes iniciatives que il·lustren per si mateixes el fins aquí escrit: des d’espais per compartir, trobar-se i fer xarxa (Xarxanet, m4Social, NetSquared Barcelona, solucionesong.org), passant per eines de programari lliure mantingudes per una àmplia comunitat d’usuaris (CiviCRM) o bé solucions codesenvolupades per diferents entitats (SinergiaCRM), processos d’implementació en obert (CRM per entitats d’acció social), fins a proveïdors de solucions digitals compromesos amb entitats sense ànim de lucre (DONO).

Afegeix un comentari nou