L'intercanvi de sabers entre generacions potencia el coneixement

A l'hort, tothom construeix l'espai.  Font: Pexels

L'intercanvi de sabers entre generacions potencia el coneixement

Resum: 

La societat fomenta l'exclusió de les persones grans i no treu profit de la seva experiència. 'Horta amb Gràcia' és un espai on la gent gran són agents actius, i on es promou la col·laboració entre generacions.

 Font:

Raquel Pérez

Educadora social a Grup ATRA. Coordinadora de projectes comunitaris d'agricultura urbana.

més articles de Raquel Pérez

Vivim en una societat individualista on s’han afeblit valors vertebradors, com els vincles comunitaris. Una societat que ens ha portat al distanciament i l’aïllament social.

Cal fomentar espais relacionals i de convivència que lluitin contra la segregació social, espais oberts a la participació i al protagonisme de tots i totes, per tal d’afavorir l’equitat i la inclusió social, la promoció en la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida.

Aquest intercanvi ha de donar-se a nivell comunitari, fomentant societats més participatives i responsables on es reconegui la diversitat i la integració de totes les persones, com a forma de sumar en coneixements, afavorint el diàleg i la cooperació.

Els projectes comunitaris creen fortes aliances entre totes les persones implicades. S’estableix una creació col·lectiva on cada persona pot aportar els seus coneixements, inquietuds, interessos i motivacions, entenent que el coneixement es genera col·lectivament.

Els horts comunitaris en són un exemple, entorns de solidaritat i cooperació ciutadana. Són espais on conviuen diversitat de persones i on es creen forts vincles que contribueixen a fomentar una comunitat socialment i mediambientalment més sostenible. Són punts de trobada, espais relacionals on s’intercanvien inquietuds, coneixements i sabers pràctics i on la gent gran hi té molt a dir.

A Grup Atra gestionem des de fa anys un espai d’agroecologia social i comunitària, ‘Horta amb Gràcia’, on hem pogut observar i posar en valor els beneficis ambientals i socials que aquests espais generen a la ciutadania i a la ciutat. Les interrelacions que es creen entre les persones de diferents edats, gèneres, procedències... són d’enorme valor.

Sovint la manca de cultura de l’envelliment en la nostra societat fomenta l’exclusió de la gent gran de la vida pública i social. Cal visibilitzar i fer valdre a les persones grans, l’envelliment actiu i el reconeixement de la seva vàlua.

A ‘Horta amb Gràcia’ la gent gran són agents actius, aporten coneixements i experiència. L’hort genera intercanvi i col·laboració entre generacions, de manera que entre totes construïm l’espai. L’intercanvi de sabers intergeneracionals, com a forma d’aprendre i treballar conjuntament, potencia el coneixement i promou un espai molt ric en tots els sentits.

Els horts comunitaris donen resposta a una varietat de necessitats que van mes enllà de les alimentàries. Són una bona manera de recuperar solars i altres terrenys per fer-ne un ús col·lectiu, compartint no només les collites, sinó coneixements i bons moments.

Cal posar en valor l’acció social com a eina d’apoderament. A l’espai públic és indispensable fugir dels usos individualistes i excloents i que la gestió passi a ser comunitària, participativa i oberta a tothom.

Al cap i a la fi, l’objectiu ha de ser incrementar el benestar humà promovent la participació activa de tots els individus i grups, com a agents protagonistes del seu propi canvi, tot transitant cap a la cohesió i transformació social.

Comentaris

M'encanta, entusiasma i motiva el projecte

Afegeix un comentari nou