Convocatòries de suport a les entitats d’iniciativa social d'Osona

 Font:
Font:

Convocatòries de suport a les entitats d’iniciativa social d'Osona

Resum: 

El Consell Comarcal d’Osona obre dos convocatòries de suport a les entitats d’iniciativa social del territori.

1. Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per als serveis de transport adaptat als Ajuntament i Entitats d’Iniciativa Social per a l’any 2010

  • Objectiu: Facilitar el transport de persones amb discapacitats i amb problemes de mobilitat a fi d’efecte que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.
  • Destinataris: Ajuntaments i entitats d’iniciativa social legalment constituïdes a la comarca d’Osona i que portin a terme un transport porta a porta per a persones amb discapacitats amb problemes de mobilitat
  • Data de publicació: 02/11/2010
  • Termini de presentació de sol.licituds: 31/12/2010

Bases

2. Convocatòria per a la concessió d’ajuts per activitats socials organitzades per entitats sense finalitat de lucre durant l’any 2010

  • Objectiu: Donar suport a les entitats socials fent front a les despeses originades per activitats de caràcter social d’àmbit comarcal.
  • Destinataris: Entitats socials sense finalitat de lucre degudament constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona. La naturalesa de les activitats socials ha de ser d’abast comarcal.
  • Data de publicació: 02/11/2010
  • Termini de presentació de sol·licituds: 30/12/2010

Bases

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou