El Panoràmic fa una radiografia acurada de l’economia de les associacions catalanes

F Pere Tarrés
 Font: El Panoràmic
L’informe evidencia que els recursos en espècies són essencials per a l’economia del teixit associatiu. Font: El Panoràmic
 Font: El Panoràmic
L'informe posa de manifest la importància de la base social, que ha permès el sosteniment d’un gran nombre d’entitats. Font: El Panoràmic

El Panoràmic fa una radiografia acurada de l’economia de les associacions catalanes

F Pere Tarrés

Resum: 

Les entitats posen de manifest una gran capacitat de reacció i d’adaptació a la situació generada per la pandèmia, una bona resiliència i un reforç de la flexibilitat.

El Panoràmic ha presentat un nou informe que porta per títol L’economia de les associacions catalanes, una recerca duta a terme durant l’època més estricta del confinament. A l’estudi hi han participat fins a 60 organitzacions, entre federacions i associacions, amb seu en diversos punts del territori català. L’estudi s’ha centrat en les associacions de base amb un pressupost inferior als 15.000 € anuals bruts, essent aquest el perfil majoritari d’entitats catalanes amb gairebé el 42% del total.

Entre les conclusions destaquen la dificultat que troben les associacions per al compliment de la normativa fiscal, econòmica i comptable. L’informe també evidencia que els recursos en espècies són essencials per a l’economia del teixit associatiu i que entre els principals reptes de les associacions envers les fonts de finançament privades, fonamentals per a la seva supervivència, són la necessitat de comunicar amb claredat els projectes, posar en valor la tasca de les entitats i enfortir models d’economia col·laborativa, entre altres.

Oportunitat de noves respostes

L'informe posa de manifest la importància de la base social, que ha permès el sosteniment d’un gran nombre d’entitats, tant pel que fa al manteniment o ampliació de les activitats, com de les quotes. El paper de les organitzacions de segon i tercer nivell, que representen el 6% del total de les entitats catalanes, ha estat clau en les actuacions de suport. L’estudi conclou la importància de les xarxes veïnals de col·laboració i suport mutu ràpidament articulades, que han donat resposta a les dificultats econòmiques i socials derivades de la Covid-19.

Representativitat territorial

Els grups de debat sobre els quals se sostenen les conclusions de l’informe s’han dut a terme format virtual i han comptat amb organitzacions procedents d’Olot, Vilafranca del Penedès, Reus, Lleida, Barcelona, Mataró i municipis del Vallès Occidental. Així mateix, s’hi han vist representats tots els àmbits d’actuació, des de l’acció social i fins a cultural, passant pel juvenil, el comunitari, la defensa de drets civils, la cooperació i l’esportiu, entre d’altres.

Afegeix un comentari nou