El projecte de la Tutelar del Garraf rep el suport de la Caixa per fer possible l'acompanyament amb suports

Fundació Ave Maria
Autor/a: 
David López Rossell

El projecte de la Tutelar del Garraf rep el suport de la Caixa per fer possible l'acompanyament amb suports

Autor/a: 
David López Rossell
Fundació Ave Maria

Resum: 

El projecte aportarà una millora exponencial a la gestió del que coneixem com tutela, empoderant la persona, mitjançant l’ús de dades i indicadors que aportin informació rellevant a l’entitat, Serveis Socials, Justícia o Generalitat.

La tutela implica la determinació per part de la justícia del fet que un individu està mancat de la capacitat de prendre decisions sobre la seva salut, seguretat, benestar i economia.

El principi d'autonomia i reconeixement dels drets humans per a aquells que es troben en règims de tutela, es reconeix, des de la seva aprovació el 2008, al Conveni Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, conveni vinculant i ratificat per Espanya, qui sembla que finalment adaptarà les seves lleis respecte a aquests processos. Amb l’aprovació de la llei, el nostre Codi Civil passa d'una visió paternalista a un enfocament centrat en la presa de decisions de cada persona.

El conveni, en el seu Article 12, reconeix a les persones amb discapacitat, entre d'altres, capacitat jurídica en igualtat de condicions amb tots els aspectes de la vida, brindar-los el suport que puguin necessitar en la presa de decisions, respectant els seus drets, voluntat i preferències. En definitiva, l'igual reconeixement com persones davant la llei.

Com a entitats que prestem aquest suport, tenim la necessitat i obligació moral d'aplicar en els nostres processos, els postulats de l'Article 12 i preparar-nos alhora pel canvi de gestió que suposarà la materialització de la nova llei. La previsió de creixement provinent de l'envelliment de la població, fa imperatiu prendre mesures correctores, avui.

El projecte, seleccionat en la Convocatòria anual de Projectes Socials de la Fundació la Caixa, ha rebut una ajuda per import de 36.000 Euros. Aportarà una solució tecnològica a aquests reptes i suposarà un avançament històric en el dret de les persones amb discapacitat per poder actuar jurídicament en igualtat de condicions que la resta, amb els suports que necessiti en la presa de les seves pròpies decisions.

Serà el primer sistema a aportar les dades objectives que necessiten jutges, entitats de suport i famílies, per aconseguir mesures menys restrictives i passar a un acompanyament amb suport tal com requereix la nova Llei per adaptar el Codi Civil al Conveni ONU.

El projecte contempla l’actualització del software propietari de L’Entitat Tutelar del Garraf, aprofitant l’experiència guanyada en la seva creació i actualització, per incorporar-hi indicadors automàtics de la qualitat de vida de la persona (d’acord amb l’escala Gencat), indicadors de qualitat de la nostra pròpia gestió i mesurant les variacions en les necessitats de grau de suport de l’individu al llarg del temps.

La col·laboració en el projecte de la Universitat Rovira i Virgili farà possible incorporar al nou software la intel·ligència artificial, per tal de convertir la gran quantitat de dades en informació útil i confiable que generi coneixement i sustenti i recolzi la presa de decisions.

Beyond Guardianship dona resposta a un necessari canvi de paradigma, per gestionar la tutela no de manera completa i restrictiva sinó graduant-la d'acord amb els suports que requereixi la persona a qui acompanyem, empoderant-la en tots els aspectes possibles. Suposa una revolució pel sector que aportarà una millora exponencial a la gestió tradicional de la tutela i de la informació disponible, donant resposta a la necessitat de jutges, famílies i entitats, de disposar de dades objectives per aconseguir mesures judicials menys restrictives i permetrà al sector encarar el futur amb garanties.


Sobre l’Entitat Tutelar del Garraf

L’Entitat Tutelar del Garraf és una Fundació Privada sense ànim de lucre que té per objecte la protecció de les persones incapacitades per mitjà de l’exercici de la tutela, la curatela, l’administració patrimonial, la guarda de fet o defensa jurídica de les persones incapacitades per sentència judicial que, a causa de les seves circumstàncies especials, no es poden valer. Avui acompanya a més de 185 persones de les comarques del Garraf, Alt i Baix Penedès, Tarragonès, Baix Llobregat, Vallès, Barcelonès i Lleida.

Afegeix un comentari nou